Posao u Solfinsu

Zašto je SolidWorks 2018 prikazan na projektu kampera?

 

Za predstavljanje noviteta u verziji za 2018. godinu SolidWorks je za studiju slučaja odabrao projekat – kampera! Upravo u ovoj polaznoj osnovi leži suština pravca u kome se kreće razvoj softvera – dalja puna integracija softverskih alata i funkcionalnosti koja vam dozvoljava da pomoću SolidWorks rešenja dizajnirate, projektujete, testirate i kreirate kompletnu dokumentaciju čak i najsloženijih sklopova u koje spada i ovakav proizvod.

Da upravo u toj sveobuhvatnosti SolidWorks rešenja leži i odgovor na pitanje iz naslova jasno je i iz pratećih videa koji predstavljaju suštinu izmena u novoj verziji softvera (link na kraju teksta). Dakle...

Zašto je odabran kamper za demonstraciju SolidWorks 2018?

Kompleksan sklop – Upravljanje projektom

Kamper se sastoji od desetine hiljada delova, od prostih zavrtnjeva i matica, preko statičnih i pokretnih konstrukcijskih delova visokooptimizovane geometrije, pa sve do pažljivo estetski dizajniranih završnih površina. I za sve ove delove treba:

 • smestiti na minimalnoj površini (preciznije, u minimalnoj kubikaži geometrija
 • uraditi simulaciona testiranja već tokom razvoja kako bi se izbegli prototipovi i smanjili troškovi proizvodnje
 • obezbediti što jednostavniju uklopivost u proizvodnji
 • omogućiti pristup za servisiranje, zamene, popravke…
 • obezbediti detaljnu dokumentaciju za servisiranje potpuno različitih sistema (kabliranje, voda, mehanički delovi)...

Kamperom SolidWorks pokazuje svoju moć isporuke složenih projekata!

Kompleksna geometrija – Upravljanje razvojem

Geometriju kampera definišu dve krajnosti spojene u terminu “kuća na točkovima”. Sa jedne strane, to su zahtevi aerodinamike i funkcionalnosti spoljašnjeg omotača (montaža solarnih panela, montažnih proširenja, antena), a sa druge strane zahtevi enterijera koji mora biti dizajniran sa visokim standardima funkcionalnosti i estetike. Most između te dve krajnosti ne može imati jednostavnu geometriju – a SolidWorks ga može napraviti brzo i lako!

Kamperom SolidWorks pokazuje svoju moć nad kompleksnim oblicima!

Vanstandarni elementi – Upravljanje troškovima

Kod projekata kao što je ovaj kamper od početka je jasno da će tu biti stotine, pa i hiljade novih rešenja – elemenata kojih nema gotovih za poručivanje, pa čak ni u vašoj 3D arhivi. Sa druge strane, svaka spojnica biće izložena konstantnim vibracijama, mehaničkoj sili, habanju, i od ključne važnosti jeste da što pre saznamo da li smo primenili najbolji mogući dizajn. To će nam brzo i jednostavno reći linearne i nelinearne SolidWorks simulacije i ne moramo upasti u zamku skupih prototipova ili (još skupljih) pretpostavki kako će nešto da se ponaša u realnim uslovima. Svaka greška može se ispraviti, ali jednom kad stignu žalbe sa tržišta često je nemoguće ispraviti lošu sliku o brendu.

Kamperom SolidWorks pokazuje moć svojih simulacionih alata!

Međuzavisnost elemenata – Upravljanje dokumentacijom

Svaki element koji treba uglaviti između pomenute dve krajnosti mora biti i sam kompleksan, ali i kompatibilan sa svim elementima sa kojima ima dodirnih tačaka i površina. Izmena jednog, pa i najmanjeg dela na ovakvom projektu menja i čitav niz drugih elemenata. Zato je od suštinske važnosti pratiti sve ove izmene i to ne samo u smislu uklopivosti, već i zbog potrebe kasnijeg rutiranja kablova i cevi gde ne sme biti nepredviđenih prepreka, a isporučen proizvod stići na tržište sa kompletnom dokumentacijom – kako distributerima i krajnjim kupcima, tako i servisnoj mreži!

Kamperom SolidWorks pokazuje moć praćenja svih detalja projekta!

Raznorodnost elemenata – Upravljanje krajnjim proizvodom

Problem sa međuzavisnošću elemenata dodatno se komplikuje činjenicom da imaju sasvim odvojene tehnologije proizvodnje, dobavljače, proizvodne procese, materijale, itd.

Jednostavno, SolidWorks rešenje omogućava rukovodiocima projekta da prate rad i napredak razvoja, testiranja, isporuke u odnosu na planirane parametre projekta, kako u matičnoj kompaniji, tako i od strane brojnih dobavljača. 

Rezultat implementacije ovog softverskog rešenja jeste ubrzanje i smanjenje troškova, kako na nivou pojedinačnih elemenata, tako, i sa mnogo vidljivijim napretkom na nivou konačnog proizvoda.

Kamperom SolidWorks pokazuje moć upravljanja složenim proizvodima!

Vizuelizacija - Pomoć marketingu i prodaji

SolidWorks omogućava i dva "izlaza" iz osnovnih 3D modela koji su naročito značajni sektorima prodaje i marketinga:

 • jednostavna izrada tehničkih uputstava i servisne dokumentacije za distributere i krajnje korisnike (SolidWorks Composer)
 • jednostavno renderovanje fotorealističnih slika i video fajlova za prezentacije, ispitivanje tržišta ili personalizaciju paketa ponude (varijacije oblika, boja, materijala), kao i za inicijalni marketing materijal koji stiže iz štampe istovremeno sa izlaskom proizvoda iz proizvodne hale na tržište - bez čekanja na fotografisanje, izbor slika, pripremu materijala za štampu, otklanjanje grešaka štampe, itd (SolidWorks Visualize)

Kamperom SolidWorks pokazuje moć upravljanja procesima!

Preporuka za čitanje... 

SolidWorks raste zajedno sa vašom firmom:

 • Testiranje, simulacije i proračuni
 • Bazična 3D CAD unapređenja
 • IoT, Mehatronika, automatika - kako objediniti sve zajedno
 • Upravljanje procesima, projektima i kompletnom dokumentacijom
 • Proizvodnja i SolidWorks
 • Cena - SolidWorks Costing

Tekst u celosti možete pročitati na LinkedIn blogu Srđana Živkova, zamenika direktora u Solfinsu.

Zaključak

Šta li će biti studija slučaja za 2019? Jahta? Avion? Električna ambulantna kola? Ima još dosta projekata i rabljenja verzije 2018 do tada. A da biste u potpunosti iskoristili sve što ova verzija donosi Solfins je pripremio resurse, insajderske informacije, i prva iskustva naših inženjera u radu sa novom verzijom koju uskoro donosimo i na vaše računare!

Upoznajte SolidWorks 2018:

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.