Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

231_fatigue_zamor_materijala_dinamika_solidworks.gif
 

Zamor materijala


Sagledavanje efekta dejstva cikličnog opterećenja na konstrukcije kod kojih postoji opasnost od pojave zamora materijala. Utvrdite koliki je životni vek vaših konstrukcija i koje izmene na geometriji mogu da produže trajanje ili kvalitet vaših proizvoda ili definišite ciklus preventivnog održavanja kako bi redukovali troškove koje vaša firma ima zbog otkaza u garantnom roku.

SolidWorks Simulation predviđa zamor kod cikličnog opterećenja, na metalnim delovima i to kod opterećenja sa varijabilnom i konstantnom amplitudom.

Zamor materijala dovodi do otkaza elemenata konstrukcije usled cikličnog opterećenja. Generalno je napon u elastičnoj oblasti i, ispod granice tečenja. Zamor kao pojava se karakteriše pojavom inicijalne prskotine, koja se širi sve do trenutka kada dolazi do otkaza delova. Vreme potrebno da prskotina poraste dovoljno da dođe do loma, jeste funkcija čvrstoće materijala i naponskog stanja.

Ponašanje materijala usled zamora, karakteriše se takozvanom Velerovom ili S-N krivom. Ova kriva daje odnos napona i broja ciklusa opterećenja koji dovode do otkaza.

SolidWorks Simulation kao izlaz iz analize zamora daje sledeće izveštaje:

  • Life plot - pokazuje u svakoj tački konstrukcije, broj ciklusa datog opterećenja koji dovodi do otkaza
  • Damage plot - prikazuje procenat ukupnog životnog veka konstrukcije koji je "potrošen" dejstvom konkretnog opterećenja.
  • Distribucija stepena siguosti - pokazuje vrednosti stepena siguosti na zamor u svakoj tački konstrukcije.
Pogledajte kako su inženjeri firme Solfins proračunali radni vek medicinskog uređaja čija je konstrukcija teška preko 200 tona >>
 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.