Posao u Solfinsu

Klijenti

Uniplast Serbia, Šabac

Pokretna GSM stanica na kamionu, sa sklopivom antenom - 3D model u SolidWorks softveru

Pokretna GSM stanica na kamionu, sa sklopivom antenom - gotov proizvod

Prikolica za Glumce sa 3 apartmana i 3 izvlačeća slajda​ - 3D model

Prikolica za Glumce sa 3 apartmana i 3 izvlačeća slajda​ - proizvod

Industrija: Nadogradnje kamiona, prikolica i kombi vozila, hladnjače, specijalna vozila

Izazov: 2008 godine je odlučeno da je potrebno brže i efikasnije rešenje u projektovanju od do tog trenutka korišćenog programa AutoCAD.

Usled sve veće količine i kompleksnosti poslova i problema u neusaglašenosti između majstora i projektanata, nejasnoća u orijentacijama crteža i samog vremena potrebnog da se nešto isprojektuje, trebalo je napravi korak napred.

Nakon opsežne analize 3D CAD programa koje tržište nudi, izabran je SolidWorks i kompanija SOLFINS kao provajder. Tako je SolidWorks pored AutoCad-a, postao naše najjače oružje.

Rešenje: SolidWorks se u kompaniji koristi za konstruisanje svega - od najmanjeg delića do kompletnih sklopova nadogradnji od preko 5.000 delova.

Svaki napravljeni ili kupljeni i često korišćen deo ili sklop (koji se reverznim inžinjeringom pretvara u 3D model), dobija svoju šifru i uvodi se u bazu proizvoda i poluproizvoda. Na taj način uvek se može pronaći na serveru, gde se nalazi baza svih podataka. Isto važi i za weldmente:

- Digitalizujemo profile koje koristimo od stranih proizvođaca ili pretvaramo naše na presi savijane i pravimo Sketch-eve koje čuvamo kao Lib Feat Part u bazu koja se nalazi na serveru. Na svakom PC-ju je podešeno da Software vuče naše Template, za part-ove, drawing-e - Vojislav Gavrilović,  konstruktor specijalnog programa.

Efekti: 

  • Benefiti koji su dobijeni korišćenjem SolidWorks programa su bez premca.
  • Brži razvoj proizvoda i lakša modifikacija već postojećeg proizvoda
  • Brža izrada radioničke i tehničke dokumentacije
  • Jednostavnije upravljanje kompletnom proizvodnom dokumentacijom
  • Korisnici crteža su obučeni da analiziraju crtež, vracaju info u tehniku tako da  tehnika dobija perfektno korigovan crtež, skoro izvedenog stanja
  • Skraćenje vremena ciklusa proizvodnje
  • Baza standardnih elemenata

O korisniku:

„Uniplast Serbia“ je savremena firma sa sedištem u Jelenči, u neposrednoj blizini Šapca, osnovana 1980. godine. Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i izrada nadogradnji za dostavljanje i prevoz tereta, kao i termoizolacija tovarnog prostora kombi vozila. Radi se na svim tipovima šasija i dostavnih vozila, a preduzeće se posebno ističe po proizvodnji specijalnih nadogradnji - za prevoz stoke, pokretnih prodavnica, laboratorija…

 

 

SolidWorks virtuelne simulacije i Rina realna ispitivanja:

 

 
 
 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.