Posao u Solfinsu

Obuka

Termini kurseva

 

  • Kurs pod nazivom: "Programiranje CNC mašina - SolidCAM obuka" počinje u septembru!

     Formiranje novih grupa za predstojeće termine za SolidCAM obuku je uvek u toku!

       ZATRAŽI VIŠE INFORMACIJA/PRIJAVI SE NA KURS>>>

  • Osnovna SolidWorks obuka počinje u septembru! 

     Formiranje novih grupa za predstojeće termine za SolidWorks osnovnu obuku je uvek u toku!

       ZATRAŽI VIŠE  INFORMACIJA / PRIJAVI SE >>>

  • Napredna SolidWorks obuka (priprema za CSWP) počinje uskoro!

      Formiranje novih grupa za predstojeće termine za SolidWorks naprednu obuku je uvek u toku!

       ZATRAŽI VIŠE  INFORMACIJA / PRIJAVI SE >>>

 


 

SolidWorks Osnovna obuka - plan predavanja

Za polaznike "Osnovne SolidWorks obuke"

Dan obuke

Datum/vreme

I

uskoro

II

uskoro

III

uskoro

IV

uskoro

 

SolidWorks napredna obuka - plan predavanja

Za polaznike "Napredne SolidWorks obuke". Prijava u toku!

Dan obuke

Datum/vreme

I

31. mart 2017.

II

uskoro

III

uskoro

IV

uskoro

V

uskoro

 

 


 

Programiranje CNC mašina - SolidCAM obuka - plan predavanja

Za polaznike kursa "Programiranje CNC mašina - SolidCAM obuka"

 

Radna nedelja

Datum

 

 
 

I Nedelja

uskoro

 

 
 

II Nedelja

uskoro

 
 

III Nedelja

uskoro

 
 

IV Nedelja

uskoro

 

 

 

PRIJAVI SE NA KURS>>>

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.