Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

SW Simulation Tutorijali

Testiraj u softveru, eliminiši prototipove, uštedi na materijalu! 

Simulacije nauči brzo i lako u Solfinsovim besplatnim tutorijalima!

 

Nabavi SolidWorks Simulation i odmah poboljšaj kvalitet i smanji troškove svojih projekata!

Uvod u statičke simulacije Priprema modela za simulaciju Simulation Xpress
Kreiranje standardne mreže Mreža zasnovana na zakrivljenosti Zvanični SW uvod

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.