Posao u Solfinsu

SolidWorks 2018!

Rezerviši mesto - 3D CAD/CAM 2017

18. i 19. oktobar 2017, Hotel M, Beograd

 

 

 

PRVI DAN - 18. oktobar

Seminar o 3D tehnologijama
(10:00-12:30)

3D Lider - Finale takmičenja
(12:30-14:30)

Koktel ručak
(14:30-16:00)

Specijalizovani stručni panel
(16:00-17:30)

SolidWorks - 3D kao jedino sredstvo za komunikaciju - od ideje do proizvodnje

 • Kako eliminisati crtež kao sredstvo komunikacije - SolidWorks MBD
 • Kako rešiti pitanje kontrole kvaliteta na bazi 3D modela - SolidWorks Inspection
 • Kako automatizovati definisanje tehnologije u CAM sistemima na bazi 3D PMI informacija (3D kota) na 3D modelu
 • Kako koristiti 3D model u simultanom radu sa više različitih 3D CAD sistema - SolidWorks 3D Interconnect
 • Potrebni hardverski i softverski preduslovi za eliminaciju crteža
 • 3D PDF - novi format za razmenu informacija
 • 3D skeneri za kontrolu kvaliteta i 3D PMI informacije na 3D modelu
 • 3D štampa nije moguća na bazi 2D crteža!
 • Kako upravljati 3D informacijama - SolidWorks Manage i Enterprise PDM
 

DRUGI DAN - 19. oktobar

 

PRVI BLOK RADIONICA
(9:00-10:30)

SolidWorks 2017/2018 - detaljan prikaz novih tehnologija koje nam dolaze

 • 3Dinterconnect - rad sa svim 3D formatima kao sa izvornim SolidWorks modelom
 • Drastična unapređenja u radu sa neutralnim formatima (STEP, IGES, ACIS...)
 • Unapređenja u radnom okruženju i opcijama koje se svakodnevno koriste
 • Drastična unapređenja performansi i radu sa velikim sklopovima
 • Upravljanje projektima, radnim zadacima i procesima kroz - SolidWorks Manage
 • SolidWorks Enterprise PDM unapređenja
 • Simulacije koje rade umesto nas - reci mi kako se proizvodi, šta treba da izdrži i koju funkciju treba da vrši i softver će vam dati optimalan oblik dela!

 

DRUGI BLOK RADIONICA
(11:00-12:30)

Razvoj mašina i opreme u SolidWorks 3D CAD softveru kroz paralelnu upotrebu CAD i simulacionih alata

 • Simulacije i proračuni u SolidWorks softveru kao sastavni deo razvoja proizvoda i konstrukcija
 • Šta sve simuliramo u SolidWorks softveru?
 • Uporedi više rešenja i izaberi najbolje
 • Uštedi materijal gde je moguće
 • Proveri čvrstoću i krutost
 • Proveri kinematiku i dinamiku mehanizama i pokretnih elemenata
 • Primeri projekata iz industrije

 

TREĆI BLOK RADIONICA
(13:30-15:00)

Sve što treba da znate o sklopovima u SolidWorks softveru

 • Arhitektura sklopa
 • Sklopovi vs multibody pristup (Weldments i Sheetmetal design)
 • Prostorno planiranje velikih sklopova (Layout design)
 • Pojašnjenje svih tehnika za rad sa velikim sklopovima (Large Design Review, Speed Pack, Lightweight, Selective open...)
 • Kako relacije u sklopovima utiču na performanse
 • Optimizacija sklopa počinje optimizacijom pojedinačnih delova. Kako?
 • Sastavnice, liste za sečenje, tabele i ostali izveštaji

 

SolidWorks alati za elektroinženjere

 • SolidWorks Electrical Schematics
 • SolidWorks Electrical Routing
 • SolidWorks Electrical Schematics 3D
 • SolidWorks PCB
 • SolidWorks IoT

 

ČETVRTI BLOK RADIONICA
​(15:15-16:45)

SolidWorks PDM + SolidWorks Manage + Solfins MRP

 • Upravljaj dokumentacijom
 • Upravljaj projektima i procesima
 • Upravljaj procesom izrade tehnoloških postupaka
 • Upravljaj sastavnicama i proizvodnim normativima
 • Integriši se sa ERP sistemom u firmi i upravljaj proizvodnjom i finansijama

 

Servisna dokumentacija, katalozi rezervnih delova i uputstva za upotrebu

SolidWorks Composer i Catia Composer - dva imena za jedan softver

SolidWorks Inspection - jedno ime a radi sa SolidWorks, Catia i svim ostalim 3D softverima

 • Planovi kontrole
 • FAI, PPAP, AS9102 - izveštaji
 • Evidencija i statistička obrada rezultata merenja

 

Pozdravna reč i uručenje nagrada
(16:45-17:00)

 • Završna reč Solfins 3D Kompanije
 • Dodela nagrada pobednicima 3D Lider nagrade

 

Pogledajte kako je bilo - SOLFINS 3D CAD CAM 2017 FOTO GALERIJA >>

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.