Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

 

 

SolidWorks Simulation - proračuni i simulacije

Testiraj u softveru, eliminiši prototipove, uštedi na materijalu! 

Simulacije nauči brzo i lako u Solfinsovim besplatnim tutorijalima!

 

Sa veoma moćnim alatima za proračune i simulacije potpuno integrisanim u SolidWorks, možete lako proveriti svoj proizvod ili konstrukciju u uslovima koji su veoma bliski onim u kojima će se on zaista naći u radu.

SolidWorks simulacioni paket je sastavni deo SolidWorks 3D CAD softvera za razvoj proizvoda i konstrukcija i nikako ga ne treba smatrati odvojenim modulom. Jedino SolidWorks omogućava da proračuni budu sastavni deo  konceptualnog razvoja proizvoda. To nikako nije alat kojim se na kraju razvojnog procesa konstatuje da li je nešto dobro ili loše nego alat koji će u svim segmentima rada pomoći inženjerima da donose ispravne odluke.

Osnovno pitanje koje svaki inženjer treba da postavi sebi jeste: "Kako znam da je moja konstrukcija najbolja?". Da li je mogla da bude bolja, jeftinija, lakša, funkcionalnija? Da li će nešto uopšte i raditi?

SolidWorks Simulacioni paket nije alat koji treba koristiti kada neko od nas traži proračun ili ako zakon ili propis tako nalažu. 

Kome je namenjen SolidWorks Simulation

SolidWorks Simuation predstavlja sveobuhvatnu kolekciju naprednih alata za proračune i simulacije, ali je sa druge strane namenjen svakom inženjeru i dovoljno je jednostavan da ne zahteva ekspertska znanja od korisnika, veći svaki mašinski inženjer koji se bavi projektobvanjem i konstrukcijom može i treba da ga koristi svakodnevno, kako bi donosio prave inženjerske odluke. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.