Posao u Solfinsu

SolidWorks Enterprise PDM

SolidWorks PDM (Product Data Management) - Upravljanje svim tipovima dokumenata i informacija koje su vezane za proizvode, projekte i administraciju u vašoj firmi.

91_solidworks_enterprise_pdm_play_video.jpg

 

Kome je namenjen SolidWorks Enterprise PDM?

SolidWorks Enterprise PDM se koristi kako u malim firmama, sa svega nekoliko zaposlenih, tako i u velikim firmama sa više stotina i hiljada ljudi. Slojevita struktura softvera omogućava malim firmama da u prvom trenutku koriste opcije koje su primerene njihovoj veličini i sistemu rada, a fleksibilnost softvera daje vam mogućnost da sistem nadgrađujete tako da on raste zajedno sa firmom. jednostavan sistem licenciranja vas obezbeđuje od naknadnih troškova, jer sve što će vam ikada trebati dobijate u startu. 

Ukoiko imate probleme i niste baš sigurni šta želite, posavetujte se sa konsultantima firme Solfins, koji će vam u skladu sa vašom industrijom, procedurama ISO standarda ili specifičnosti posla predložiti implementaciju sistema koji je skrojen za vas.

Osnovne funkcije SolidWorks Enterprise PDM rešenja

 • Centralizovana, deljena struktura za čuvanje svih tipova dokumenata
 • Timski rad
 • Automatsko imenovanje i označavanje dokumenata
 • Sistem za praćenje i dokumentovanje izmena kroz verzije i revizije
 • Definisanje atributa i sistema klasifikacije dokumenata
 • Definisanje zajedničkih atributa za svu dokumentaciju u okviru jednog projekta
 • Brza pretraga dokumenata
 • Zaštita projektne dokumentacije
 • Upotreba zajedničkih centralizovanih templejta (šablona)
  • Kreiranje novih dokumenata različitih tipova, sa pratećim atributima
  • Kontrola imenovanja, sadržine i lokacije novih dokumenata
  • Kreiranje struktura foldera (projekti)
 • Automatizacija procesa odlučivanja i odobravanja
 • Automatsko obaveštavanje (notifikacija) – integrisan email klijent
  • Informiši me kada kolega završi rad sa nekim dokumentom
  • Informiši me kada dođe do izmene željenih dokumenata
  • Informiši me kada dokumenti promene status
  • Informiši me kada neko traži nešto od mene (provera, odobravanje)
 • Uspostavljanje veza i relacija između dokumenata
  • Lako sagledavanje celokupnog skupa informacija
  • Kreiranje spiska svih dokumenata u projektu
 • Pregled upotrebe i sadržaj strukture
  • Brza navigacija kroz dokumente
  • Sagledavanje strukture informacija u projektu
  • U kojim se sve sistemima ugrađuje posmatrani podsistem?
 • Ponovna upotreba postojećih dokumenata/konstrukcija
 • Kopiranje kompletnih struktura dokumenata za slične projekte sa automatskim imenovanjem dokumenata na odredišnoj lokaciji
 • Integrisan prikaz (viewer) za preko 250 tipova dokumenata, što omogućava i osobama koje nemaju softverske licence za softvere u kojima je dokument ili 3D model kreiran, da vide njegov sadržaj.
 • Praćenje istorije svih aktivnosti
 • Deljenje dokumenata između više lokacija (foldera)
  • Dokument postoji na više mesta a njegova izmena na jednom mestu vidljiva je svuda
 • Procedure i tokovi dokumenata u skladu sa sistemom kvaliteta (npr. ISO9000).
 • Upravljanje sastavnicama
 • Veza sa informacionim sistemom firme (ERP konektori za izvoz i uvoz informacija)
 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.