Posao u Solfinsu

SolidWorks obuka

Standardni kursevi za obuku
 
Kompanija Solfins izvodi obuku po planu i programu kreiranom od strane kompanija Dassault Systemes i SolidCAM, ali koristi i svoje višegodišnje projektantsko iskustvo u radu sa velikim firmama iz Zapadne Evrope i Severne Amerike i na obukama daje sugestije za najbolju primenu softvera u vašoj industriji. Pored standardnih kurseva za obuku, kompanija Solfins može prema vašim zahtevima i nivou znanja da prilagodi kurs ili pruži konsultantske usluge za najispravniju upotrebu softvera. 

 

Pogledajte detalje o kursevima OVDE >>

Pogledajte termine kurseva OVDE >>

 

Oficijalna SolidWorks Sertifikacija (CSWP - Certified SolidWorks Professional)
 
SolidWorks CSWP sertifikat služi kao mera vašeg poznavanja i kompetentnosti u radu sa SolidWorks softverom. CSWP sertifikat je internacionalnog karaktera i može u velikoj meri da pomogne svima koji traže posao u zemlji i inostranstvu. Ova sertifikacija takođe omogućava i već zaposlenim osobama da unaprede nivo poznavanja softvera i olakšaju sebi svakodnevni posao kroz brži i kvalitetniji rad i da na taj način postanu ključne osobe u firmama u kojima rade. Sa druge strane ova sertifikacija omogućava i poslodavcima da zaposle osobe koje će biti u stanju da se odmah kvalitetno uključe u radni proces, bez potrebe da investiraju vreme i novac za obuku novozaposlenih.

U našoj ponudi kurseva imamo Naprednu obuku koja se bavi naprednim metodama modeliranja ali ujedno i predstavlja na pripremu za polaganje osnovnog CSWP - CORE sertifikata, gde polaznici dobijaju sve potrebne informacije za polaganje i pripremu. 

CSWP – Sertifikovani SolidWorks Profesionalac je osoba koja je položila ispit na kome se zahtevaju napredna znjanja SolidWorks softvera. Svako ko je prošao ovaj test, dokazao je svoju sposobnost da projektuje i proračunava parametarske modele i pokretne sklopove, koristeći mnoštvo naprednih funkcija u SolidWorks softveru. Dokument koji prati ovakvo dostignuće je međunarodno priznati sertifikat, koji je validna referenca u zemlji i inostranstvu.


 
                                                

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.