Posao u Solfinsu

Softverska rešenja

Kompanija Solfins nudi jedinstvena 2D i 3D CAD/CAM rešenja, kao i rešenja za proračune i simulacije, upravljanje dokumentacijom, elektro-šemiranje, kreiranje tehničkih publikacija, upravljanje CNC mašinama... Sva naša rešenja rade zajedno, koristeći iste izvorne informacije, tako da se svaka izmena automatski ažurira u svim segmentima i nivoima.

SolidWorks MBD

  

 

MBD (Model Based Definition) je novi pristup u definisanju svih informacija neophodnih za proizvodnju (dimenzije, tolerancije, dodatne specifikacije)... i kontrolu na samom 3D modelu, umesto kombinovani pristup gde imamo i 3D model i crtež.

SolidWorks MBD (Model Based Definition) služi za definisanje, organizovanje i objavljivanje 3D PMI (Product Manufacturing Information) u standardnim formatima kao što su 3D PDF, eDrawings...

Iako je neminovno da će 3D uskoro potpuno eliminisati 2D zbog njegovih ogromnih ograničenja, potreba za njim još uvek javlja što troši dosta vremena, novca i drugih resursa uz stvaranje dodatnih komplikacija koje kompanije mogu još skuplje da koštaju. SolidWorks MBD omogućava da se 2D crtež potpuno eliminiše, čime se štedi novac, vreme, smanjuje mogućnost potencijalnih grešaka, itd.

 

Pogledajte video za više informacija:

 

 

Da li vam je potreban SolidWorks MBD?

•    Imate sopstveni razvoj i konstrukciju i sami proizvodite delove na CNC mašinama i koristite CAM softver. Ne treba vam crtež!
•    Imate razvoj, tehnologiju i proizvodnju. Tehnologija komunicira sa razvojem preko radioničkih crteža, pravi operacijske crteže koji idu u proizvodnju. Tehnologija bi više volela 3D model sa svim tolerancijama i dimenzijama. Ne trebaju vam radionički i sklopni crteži u razvoju.
•    Kontrola kvaliteta koristi koordinatne merne mašine ili 3D skenere za proveru kritičnih dimenzija i tolerancija. Moderni softveri za inspekciju imaju mogućnost uvoza 3D modela sa tolerancijama, što proces pripreme za kontrolu sa nekoliko sati svodi na nekoliko minuta. Kontroli ne treba radionički crtež. Model sa tolerancijama je dovoljan.
•    Da li treba da kotirate sve dimenzije na 3D modelu? NE! Sam 3D model sadrži u sebi informaciju o nazivnim merama. Nema potrebe za kotiranjem dimenzija na koje se primenjuju tolerancije slobodnih mera i određena klasa tolerancija. CAM softver zna kolike su dimenzije formi koje se obrađuju. Besplatni vieweri (eDrawings) omogućavaju interaktivno merenje, a 3D PDF format isto tako nudi mogućnost merenja i definisanja pogleda sa kritičnim dimenzijama i njihovim tolerancijama.
•    Lanac dobavljača nije navikao na rad sa 3D modelima. Svima vašim saradnicima možete poslati 3D PDF dokument koji se automatski kreira iz 3D modela i ne zahteva vreme za izradu. Takođe od 3D modela sa tolerancijama i kotama možete vrlo brzo napraviti radionički crtež
•    Imate serijsku proizvodnju i smatrate da za izbacivanje crteža nije još došao trenutak? Ako sada ne krenete da definišete sve informacije potrebne za proizvodnju na 3D modelu, jednoga dana ćete morati da se vraćate unazad i da radite dupli posao. Definišite sve tolerancije i dimenzije na 3D modelu sada, koristite i dalje crteže u tranzicionom periodu i za godinu-dve pređite u potpunosti na 3D model kao jedino mesto istine.
•    Imate složen proizvod. Sastavnica iz 3D CAD softvera prikazuje informacije iz 3D modela, a crtež sadrži druge dodatne informacije koje mogu da utiču na izmenjenu specifikaciju za nabavku i proizvodnju. Često crteži i modeli nisu usaglašeni sa izmenama i neminovno se pravi škart, probijaju rokovi i generišu troškovi. 

Važno je da napravite razliku između proizvodnje bez crteža i proizvodnje bez papira. Pristup generisanja svih informacija za proizvodnju na 3D modelu omogućava automatsko generisanje 3D PDF dokumentacije koja se može odštampati. Za njeno kreiranje se ne troši vreme dok se za kompleksne radioničke crteže troši značajna količina vremena i često su nejasni, nečitljivi i ne sadrže dovoljno informacija da bi se proizveli delovi.

 

Pogledajte konkretne primere kako SolidWorks MBD eliminiše radionički crtež:

Primer 1 >>

Primer 2 >>

Primer 3 >>

                                                                                                                                                                                  

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.