Posao u Solfinsu

SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks® Flow Simulation je softver za simulaciju strujanja fluida CFD (Computational Fluid Dynamics) i termalnih pojava.Tretira unutrašnja ili spoljašnja strujanja tečnosti i gasova na visokim i niskim brzinama. Simulacija omogućava računanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmenu toplote, grejanje i hlađenje, sile usled dejstva fluida...

flow simulation valve CFD ventil.png
flow simulation cfd dinamika fluida spoljasnje opstrujavanje
 

SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks® Flow Simulation je moćan softver za simulaciju strujanja fluida CFD (Computational Fluid Dynamics) i termalnih pojava.Tretira unutrašnja ili spoljašnja strujanja tečnosti i gasova na visokim i niskim brzinama. Simulacija omogućava računanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmenu toplote, grejanje i hlađenje, sile usled dejstva fluida i mnoge druge parametre.

 

Oblast primene

  • Razmena toplote zračenjem između tela sa visokim teperaturama. Takođe proračunava i solarno zračenje.
  • Analiza unutrašnjeg strujanja tečnosti i gasova kroz ventile, regulatore, ventilacione sisteme i druge elemente.
  • Analiza rotacionih elemenata za bolje shvatanje ponašanja fluida pri složenim rotacionim kretanjima unutar turbina (npr. pumpe i elise).
  • Analiza strujanja fluida čiji protok nije vremenski konstantan.
  • Analiza prenosa toplote kondukcijom, konvekcijom i zračenjem.

SolidWorks Flow radi sa različitim tipovima fluida: od vazduha, vode, tečnih hemisjkih supstanci i gasova pa sve do ne-njutnovskih fluida kao što su sokovi, sladoled, med, istopljena plastika, pasta za zube, krv...

Specijalizovani sub-moduli

HVAC SIMULACIJA

Optimizacija grejanja, ventilacije i klimatizacije u građevinskim objektima. Određivanje faktora koji se odnose na komfor ljudi u projektovanim objektima u zavisnosti od rasporeda postojećih izvora toplote, ventilacionih kanala, izolacije, sunčeve svetlosti.

 

HLAĐENJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Ova studija omogućava ispravnu konstrukciju svih uređaja koji imaju izvore toplote i gde ta toplota mora da se drži u projektovanim granicama. Pomoću ove analize, u mogućnosti smo da odredimo pravilan raspored i površinu ventilacionih otvora, dimenzionišemo pasivne hladnjake i definišemo karakteristike i položaj ventilatora za aktivno hlađenje. Takođe su podržani i specifični elementi kao što su „Heat pipes“, različiti čipovi i rezistori, štampane ploče itd.

 

 
 

Pogledajte video gde je u kratkim crtama jasno prikazano koje sve simulacije SolidWorks može da izvrši nad fluidima. Uz dosta jednostavan interfejs, podešavanje ovakvog vida simulacija u SolidWorks Flow paketu je na svega par klikova mišem. 

 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.