Posao u Solfinsu

SolidWorks Enterprise PDM

SolidWorks PDM (Product Data Management) - Upravljanje svim tipovima dokumenata i informacija koje su vezane za proizvode, projekte i administraciju u vašoj firmi.

 
  

 

 

Sredi svoj biznis!

Poveži sve informacije iz razvoja sa proizvodnjom, nabavkom, logistikom!

Integriši sastavnice i dokumentaciju sa svojim informacionim sistemom (ERP)!

 

Šta je SolidWorks PDM?

SolidWorks PDM (Product Data Management) je jedinstven sistem za timski rad i centralizovano čuvanje i upravljanje projektnom i proizvodnom dokumentacijom: tehnički crteži, 3D modeli, koncepti, dispozicije, normativi materijala i sastavnice, instrukcije za proizvodnju, uputstava za upotrebu, tehnološki postupci, sva ostala dokumenta...

PDM uspešno upravlja svim formatima dokumentacije kao što su: SolidWorks, DWG, i svi ostali CAD i ne-CAD dokumenti (Word, Excel, AVI, PDF, JPG, SEP...).

PDM omogućava lak pristup potrebnim dokumentima i komunikaciju tehničkog sektora sa sektorima nabavke, prodaje, marketinga i drugim celinama koje se u firmi ne bave tehnikom.

 

Osnovna korist od implementacije SolidWorks Enterprise PDM rešenja firme Solfins

Prema istraživanjima nezavisnih agencija, implementacija sistema za upravljanje dokumentacijom donosi uštede firmi u iznosu od okvirno 5% od godišnjeg obrta kapitala (prihoda) firme. Ovaj procenat može biti i veći ako prihodi firme u velikoj meri zavise od projektne i proizvodne dokumentacije i njenog kvaliteta. Uštede se postižu kroz:

 • Smanjenje troškova razvoja proizvoda za 50% i
 • Skraćenje vremena potrebnog da se proizvodi lansiraju i isporuče kupcu za 50%.

SolidWorks PDM dostupan je kao PDM Professional (ex-Enterprise PDM - EPDM) ili PDM Standard (od 2016. godine) koji omogućava većem broju korisnika da dobiju osnovne funkcionalnosti PDM-a.

Ostale koristi:

 • Produktivniji rad svih korisnika
 • Neponovljivost naziva dokumenata u sistemu
 • Brži pristup dokumentaciji za sve službe
 • Smanjenje potencijalno izgubljene dobiti u proizvodnji kroz smanjenje razvojnog ciklusa proizvoda.
 • Obezbeđuje sigurne, tačne i pravovremene podatke u celoj firmi - pravi podaci pravim ljudima u pravo vreme
 • Smanjuje mogućnost gubljenja dokumenata
 • Stvaranje efikasnijeg sistema pomoću koga se projekat može držati u okvirima budžeta, postići više sa manje uloženog truda i maksimizirati profitna stopa firme.
 • Integracija u Windows operativni sistem i praćenje dobro naučene logike rada sa folderima u prepoznatljivom korisničkom okruženju svodi obuku na svega jedan do dva radna dana.
 • Redukuje ručni unos sastavnica i normativa u informacioni sistem (ERP/MRP).

 

 

Zaključak:

SolidWorks Enterprise PDM je osnova za racionalnije poslovanje u kome će biti eliminisana sva ona mesta na kojima se prave greške, gubi vreme i stvaraju nepotrebni troškovi.

SolidWorks Enterprise PDM daje još i odgovore na sledeća pitanja:

 • Da li možete jednostavno da pronađete aktuelnu verziju dokumenta?
 • Da li znate ko je uradio šta i kada?
 • Da li znate šta je urađeno dok ste bili odsutni?
 • Da li ste uvek obavešteni o svim izmenama na projektnoj dokumentaciji (proizvodu)?
 • Da li je ikada pogrešna verzija crteža poslata u proizvodnju?
 • Da li su crteži lansirani u proizvodnju bez prethodnog odobrenja od strane nadležnih ljudi?
 • Da li crteži imaju oznake i šifre koje se poklapaju ili postoje u informacionom sistemu (ERP)?
 • Da li se važni podaci skladište izvan centralne lokacije koja se redovno bekapuje?
 • Da li u proizvodnom pogonu postoji potreba da se u realnom vremenu pristupa aktuelnoj proizvodnoj dokumentaciji?
 • Da li svi članovi inženjerskog tima rade istovremeno na dokumentaciji za jedan proizvod?

SolidWorks PDM takođe značajno doprinosi i ubrzanju rada kroz optimizaciju fajlova koji se koriste tokom rada.

Na ovaj način smanjuje opterećenje na hardver i redukuju se troškovi za nabavku hardverskih komponenti.

Saznaj više >>

NOVO - SolidWorks PDM Professional API u verziji 2018:

 • dodavanje vaših prilagođenih PDM vault tabova u Windows Explorer
 • izvoz liste povezanih vrednosti pomoću padajućeg menija na kartici (data card)

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.