Posao u Solfinsu

SolidWorks Electrical

SolidWorks Electrical je rešenje za elektrošemiranje koje jednostavno kreira jednopolne i višepolne šeme, blok dijagrame, liste žica i kablova i ostale izlazne izveštaje.

 

 

SolidWorks Electrical - pregled funkcionalnosti (VIDEO)

 

 

SolidWorks Electrical

 

SolidWorks Electrical predstavlja rešenje za elektrošemiranje koje jednostavno kreira jednopolne i višepolne šeme, blok dijagrame, liste žica i kablova i ostale izlazne izveštaje.

 

Obezbedite simultan rad mašinskih i elektroinženjera!

 

Pored standardnih 2D alata i sveobuhvatne biblioteke elektro-simbola, ovo rešenje opciono nudi i jedinstvenu vezu sa 3D konstrukcijom (mašina, elektro-orman, itd.), čime je omogućen simultani rad elektro i mašinskih inženjera na zajedničkim projektima. Kao rezultat dobija se kompletna elektro-mehanička specifikacija na jednom mestu.

SolidWorks Electrical značajno ubrzava projektovanje elektro-instalacija, sa efikasnim alatima za inteligentno šemiranje. Podržano je i višekorisničko radno okruženje u okviru koga ceo tim može da radi zajedno na izradi jednopolnih, višepolnih šema, automatizaciji ožičavanja PLC-ova i terminala. Upotreba segmenata iz postojećih projekata je veoma jednostavna, što značajno ubrzava rad.

SolidWorks Electrical - pregled funkcionalnosti

 • Sveobuhvatna integrisana biblioteka od preko 500000 standardnih elektro komponenti i simbola, sa intuitivnim radnim okruženjem koje omogućava brz izbor i izradu elektro-šema.
 • Integrisano radno okruženje kroz koje je moguće povezivanje jednopolnih i višepolnih šema.
 • Dinamičko inteligentno korisničko okruženje pruža korisniku u svakom trenutku samo one komande koje imaju smisla za trenutnu fazu precesa projektovanja, što korisnicima omogućava da ubrzaju rad i lako savladaju sve opcije softvera.
 • Arhitektura softvera se bazira na SQL Server bazi podataka, što omogućava rad više korisnika na zajedničkim projektima.
 • Standardni "Copy" i "Paste" alati omogućavaju da se delovi projekata ponovo iskoriste.
 • Uvoz postojećih simbola iz DWG i DXF formata sa postojećim atributima i konekcijama.
 • Jednostavna i automatizovana procedura za pripremu i snimanje simbola kreiranih od strane korisnika.
 • Paleta sa najčešće korišćenim simbolima i makroima, koja je potpuno konfugurabilna od strane korisnika.
 • Potpuna automatizacija kreiranja PLC šema, šema povezivanja terminala i izrada crteža i prateće dokumentacije.
 • Generisanje DWG, DXF i PDF dokumenata.
 • Integracija sa SolidWorks Enterprise PDM sistemom za upravljanje dokumentacijom, omogućava centralizaciju elektro-mehaničke dokumentacije, timski rad, definisanje kompletne-elektro mehaničke specifikacije, liste svih delova i lakšu procenu troškova. 
 • Konekcija sa informacionim sistemom (ERP) firme, omogućava automatizaciju logistike, nabavke i same proizvodnje. Takođe se eliminiše dupliciranje aktivnosti unosa informacija i mogućnost grešaka, koje bi neminovno dovele do skupih kašnjenja projekata.

Više o SolidWorks Electrical softveru saznajte na linku ovde >>

 

SolidWorks Electrical Schematic

SolidWorks Electrical 3D

 

 

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.