Posao u Solfinsu

SolidWorks Composer

 

solidworks_composer

>>Kreiranje vrhunske tehničke dokumentacije (VIDEO)

 

SolidWorks Composer Tutorijal

 

 

 

 

 

 

 

SolidWorks Composer - izlazne publikacije

Specijalizovani softver koji predstavlja nadgradnju SolidWorks softveru za izradu izlaznih publikacija i dokumentacije, na bazi postojećeg 3D CAD modela proizvoda. 

 

Neki od tipova dokumentacije koja se kreira u SolidWorks Composer softveru:

  • instrukcija i uputstava za proizvodnju i montažu Servisne instrukcije i uputstva za demontažu
  • Uputstva za upotrebu Instrukcije za preventivno održavanje mašina
  • Uputstva za terenske i hitne popravke upotrebu ili održavanje  
  • Katalozi rezervnih delova
  • Internet katalozi proizvoda

 

 

Ovim se koristi materijal koji svakako postoji za potrebe izrade tehničke i proizvodne dokumentacije, a paralelnim radom na proizvodnoj i svim ostalim uputstvima, koja se tradicionalno izrađuju nakon što su mašine već proizvedene, se štedi ogromno vreme.

Sve izmene na modelu se automatski reflektuju i u dokumentaciji koja može biti u klasičnoj štampanoj formi ali i u elektronskom interaktivnom obliku spremnom za razmenu sa drugim sektorima u firmi ili sa korisnicima vaših proizvoda i usluga preko interneta.

Sa kvalitetnim 3D prikazima i ilustracijama redukovaćete ili eliminisati tekstualna uputstva koja su nejasna, dvosmislena i zahtevaju često ažuriranje i prevođenje za strana tržišta. Ovim se povećava zadovoljstvo krajnjih korisnika i smanjuje broj servisnih poziva ka vašoj firmi.

SolidWorks Composer je softver koji može da čita i koristi fajlove ne samo SolidWorks 3D CAD softvera, već se koristi i u firmama koje kao primarni CAD alat koriste siftvere: CATIA, Pro/Engineer, Creo, Autodesk Inventor. Takođe se mogu koristiti fajlovi u neutralnim formatima za razmenu, kao što su STEP i IGES

 

Pregled funkcionalnosti dat je u sledećem videu:

 

 

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.