Posao u Solfinsu

SolidWorks Composer

Detalji

Kako možete profitirati upotrebom SolidWorks Composer rešenja?

 

Veoma često kupci vaših proizvoda gledaju na vašu firmu kao na celinu koja se sastoji od kvaliteta same mašine, kvaliteta prateće dokumentacije (servisna uputstva, katalozi rezervnih delova) i servisne službe koja će im pružati podršku.

SolidWorks Composer vam može dodati vrednost na vašu mašinu ili proizvod, kroz dokumentaciju koja bi svakoga ostavila bez daha. pravljenjem servisnog web portala ili pripremom kvalitetne dokumentacije za vaše servisere, možete , smanjiti zastoje kod kupca i povećati brzinu odziva na zahteve kupca, samim tim podižete kvalitet vaše servisne službe i prateće dokumentacije. SolidWorks Composer vam daje mogućnost da vaš jedini argument u poslovanju ne bude niska cena za dobar proizvod, već novo iskustvo koje će vaši klijenti imati u radu sa vašom mašinom, vašom servisnom službom i pratećom dokumentacijom. Ovi argumenti su dovoljni da opravdaju povećanje cene vaših proizvoda, a samim tim i profitabilnost kompanije.

 

Profitabilnost kompanije i jeste osnovni pokretački motiv za njeno postojanje, pogledajte kako je kompanija Solfins pomogla svojim klijentima da budu profirabilniji >>

 

Kako radi SolidWorks Composer

 

Za uobličavanje izlaznih publikacija, mogu se koristiti postojeće aplikacije koje koristimo za pripremu interaktivih i štampanih uputstava: Microsoft Word, Publisher, Adobe InDesign, HTML editori ,itd. što omogućava lako usklađivanje sa drugom projektnom dokumentacijom. Suština je u samom procesu u kome SolidWorks Composer služi za definisanje interaktivnih slika, i/ili animacija, sa specifičnim simbolima i karakterima za slikovito dokumentovanje procesa i procedura. Svaka izmena u SolidWorks 3D CAD softveru (ili nekom od navedenih 3D CAD rešenja), reflektuje se u SolidWorks Composer softveru, koji svaku sliku osvežava nakon izmena i eksportuje je automatski u vidu eksterne vektorske ili rasterske grafike (SVG, TIFF, JPEG, PDF...). ovi izlazi se mogu kao linkovi staviti u, recimo, Word dokument i time je naše uputstvo u Word-u, povezano i prati izmene za 3D modelu proizvoda ili konstrukcije, zahvaljujući vezi koja se ostvaruje preko SolidWorks Composer softvera. Kada dođe do izmene 3D modela u SolidWorks softveru, SolidWorks Composer, osvežava sve pripremljene "slajdove" i izvozi ih kao slike u folder gde su se nalazile slike prethodne verzije proizvoda, briše stare i dodaje nove slike. Kada se otvori Word dokument on povlači, sada izmenjene slike i to je kompletna procedura.

Ovo je naročito značajno kod firmi koje imaju tipske proizvode koji se uvek malo prilagođavaju konkretnom klijentu. Tu se često dešava da nema dovoljno vremena da se uputstva ažuriraju pa se kupcima isporučuje materijal od prethodnih mašina, čime se ulazi u problem sa sa službama održavanja kod klijenata i gubi reputacija firme. Kroz SolidWorks Enterprise PDM, 3D CAD i Composer, moguće je kopirati kompletnu strukturu informacija i dokumentacije vezanih za jedan projekat u drugi, sa automatskim šifriranjem novonastalih dokumenata, izvršiti izmene za konkretnog kupca, a sva prateća, tehnička, tehnološka dokumentacija sa uputstvima nastalim u SolidWorks Composer softveru će se ažurirati u skladu sa izmenama. naravno, da treba biti realan i shvatiti da neke promene koje menjaju funkciju proizvoda, moraju da se proprate koroz celu proceduru.

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.