Posao u Solfinsu

SolidCAM 

Implementacija, obuka i podrška

Pored efekata koje primena SolidCAM softvera može da donese vašoj firmi, dodatni ako ne i značajniji efekat za podizanje produktivnosti i profitabilnosti vaše firme su usluge firme Solfins, koje dodaju vrednost na sam softver.

 

Pogledajte video sa jedne Solfins implementacije SolidCAM softvera - Lica klijenata sve govore...

 

Firma Solfins može da vam pruži:

 

 1. Prilagođavanje i implementacija softvera za vašu primenu

 

 1. Kvalitetna obuka za vaše tehnologe

 

 1. Kontinuirana tehnička podrška u toku korišćenja softvera daje vam garanciju da vaše mašine neće stajati u praznom hodu dok tehnolozi samostalno rešavaju probleme sa softverima i postprocesorima

 

 1. Izrada kvalitetnih postprocesora koji obezbeđuju NC kod (G-kod, Heidenhein jezik, woodwop jezik...), koji se bez ručne dorade i prilagođavanja može slati na CNC mašinu. Naši postprocesori mogu da reše većinu vaših zahteva. G-kod u sebi može da sadrži i kompletnu informaciju o operacijama, vremenima i umeravanju alata, čime se smanjuje potreba za komunikacijom tehnologa i operatera na mašinama i smanjuje mogućnost greške. Naši postprocesori mogu da reše i specifične zahteve kada se traži da se upravljački G-kod programi ispisuju u vidu potprograma ili da prate specifičnu sintaksu vaše mašine ili su posledica loše podešenih parametara mašine.

 

 1. Kreiranje centralizovane tehnološke baze:
  1. Reznih alata sa tipskim režimima
  1. Materijala obradaka, koji skladište režime u zavisnosti od izabranog reznog alata
  1. Tipskih operacija i šablona za tipske operacije

 

 1. Izlazni izveštaji prilagođeni standardima vaše firme:
  1. Liste tehnoloških operacija sa vremenima obrade
  1. Planovi stezanja
  1. Rezni alati po operacijama sa kompletnim skupom informacija potrebnim za umeravanje i pripremu

 

Najeminentnija imena u mašinskoj obradi u Srbiji koriste rešenja i podršku Solfins 3D Kompanije.
Pogledajte ko su oni i kako smo im pomogli >>

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.