Posao u Solfinsu

SolidCAM


2.5D Milling - dvoipoosno glodanje

Prema statistikama, preko 75% svih delova u mašinogradnji koji se obrađuju glodanjem se mogu svrstati u prizmatične delove i 2.5 osna obrada je najčešće sve što vam je potrebno za definisanje tehnologije obrade za ovu klasu delova. Ovakva obrada se karakteriše simultanim dvoosnim kretanjem u ravni (XY ravan) , dok je kretanje po trećoj osi (Z osa) poziciono. Podržava profilno glodanje, izradu džepova i žljebova, pravilnih konusnih površina ili površina pod nagibom, kao i bušenje . Dodatna opcija u okviru ovog modula je automatsko prepoznavanje džepova i otvora sa definisanjem tehnologije za pomenute tehnološke forme. To znači da SolidCAM može da uskladišti znanje po kome će kad prepozna otvor prečnika 30mm, automatski definisati poziviju i dubinu obrade za zabušivač, burgiju manjeg prečnika, burgiju većeh prečnika i razvrtač, ukoliko je otvor tolerisan. Ako na, recimo, ploči koju obrađujemo imamo preko 100 otvora različitih prečnika i dubina, SolidCAM će definisati kompletnu tehnologiju obrade za manje od 5 minuta.


3D Milling (HSM/HSS) - troosno glodanje

Troosna simultana obrada kompleksnih delova i složenih trodimenzionalnih površina. SolidCAM u svom HSM (High Speed Machining) modulu obezbeđuje veliki broj strategija grube i završne obrade kojima se na optimalan i najbrži način može dobiti visok kvalitet obradjene površine i visoka efikasnost kod grube obrade, kada je potrebno ukloniti veliku zapreminu materijala. Nalazi široku primenu u izradi složenih kalupnih ploča za sve vrste livenja, u izradi elektroda za elektroerozionu obradu, pri izradi prototipova, u avio i automobilskoj industriji. Specijalnizovane HSS operacije za lokalnu obradu površina daju potpunu kontrolu nad putanjom alata i kao posledica toga dobija se nenadmašan kvalitet obrađene površine.


5-axis Milling - Simultno petoosno glodanje

Ovakav pristup obradi je postao sve popularniji sa potrebom za smanjenjem vremena obrade, boljim kvalitetom završne obrade, povećanjem životnog veka reznog alata, kraćim vremenom pripreme i broja stezanja. SolidCAM vrlo uspešno objedinjuje sve navedene zahteve i zajedno sa alatima za kontrolu kolizije i simulaciju mašine, obezbeđuje kompletno softversko rešenje za programiranje 5-osnih CNC mašina. Inteligentne i moćne strategije petoosne obrade omogućavaju korišćenje SolidCAM softvera u obradi delova sa vrlo kompleksnom geometrijom, kao što su: jezgra i kaviteti kalupnih ploča, avio-delovi, rezni alati, lopatice turbina i propelera. Opcija za realnu simulaciju kompletne CNC mašine, omogućava proveru eventualne kolizije samog reznog alata i nosača alata sa ostalim komponentama mašine kao što su radni sto, glavno vreteno, stezni pribor, itd.


3+2 Indeksa obrada sa više strana

SolidCAM u značajnoj meri povećava produktivnost u procesu programiranja četvoroosnih i petoosnih CNC mašina kod kojih je upravljanje četvrte i pete ose poziciono, odnosno indeksno. Definisanjem koordinatnih sistema sa različitih strana priremka SolidCAM automatski proračunava sva neophadna kretanja po 4/5-osi (zakretanje radnog stola, ili nagib glavnog vretena), što omogućava kompleksnu obradu svake strane dela koji se obrađuje. Na ovaj način se povećava tačnost obrade, eliminiše potreba za dodatnim stezanjima i potreba za izradom pomoćnih steznih pribora. Nakon definisanja putanje alata na raspolaganju su opcije za napredne simulacije.


Turn-Mill - kombinacija struganja i glodanja

SolidCAM softver poseduje jedistvene operacije za obradu cilindričnih delova i programiranje svih tipova strugova.

Najnoviji trendovi u proizvodnji su primena  CNC mašina koje  kombinuju strugarsko glodačke operacije na jednoj mašini, čime se skraćuju ciklusna vremena obrade i povećava tačnost eliminacijom dodatnih stezanja. SolidCAM  u potpunosti prati taj trend i omogućava programiranje svih tipova multifunkcionalnih CNC mašina. Takođe SolidCAM nudi simulaciju kompletne kinematike ovakvih mašina sa sinhronizacijom svih podsistema mašine tokom kompleksnih obrada, gde se istovremeno izvode gruba i fina obrada struganjem, obrada prednje strane dela u glavnom vretenu i zadnje strane u pomoćnom vretenu itd.


2/4 Wire EDM - Elektroerozivna obrada

Programiranje dvoosnih i četvorosnih erozimata sa žicom. Ovaj modul omogućuje izradu jednostavnih profila i složenih trodimenzionalnih površina. Zahvaljujući specijalnim algoritmima sprečeno je nekontrolisano padanje odsečenog materijala i obezbeđena kontrola tehnoloških parametara obrade u bilo kojoj tački profila, ili zakošene površine

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.