Posao u Solfinsu

Reference

Solfins klijenti - uspešne implementacije

ATM, Sevojno


Industrija: Injekciono brizganje plastične ambalaže

Izazov: Ubrzati i koordinisati proces konstrukcije i izrade alata i robotskih sistema za opsluživanje mašina za brizganje

 

Rešenje: Implementacija Catia 3Dexperience (Dassault Systemes), najsavremenije platforme za razvoj proizvoda i konstrukciju mašina i alata.

Reč je o softverskom rešenju nove generacije koje obezbeđuje korisnicima da maksimalnu pažnju posvete dizajnu i proizvodnji alata u korelaciji sa internim potrebama kompanije ali i sa potrebama klijenata kompanije.

Dodatna prednost 3DExperience platforme jeste i integracija inženjerskih i biznis softverskih alata za značajno unapređenje procesa razvoja, dizajna, proizvodnje, praćenja i kontrole, isporuke i postprodukcijskih usluga za klijente.

 

Efekti: Dugoročno pouzdano rešenje za potpunu kontrolu nad svim segmentima poslovanja, projektovanja i proizvodnje.

 

O korisniku:

ATM je porodična firma i na tržištu postoji od 1992 godine. Od nastanka kompanije bili su inovatori u industriji injekcionog brizganja uvodeći neprekidno nove tehnologije. U skladu sa tim, krajem 2016. godine odlučuju se da unaprede svoja softverska rešenja za razvoj proizvoda i alata. Uz stručnu asistenciju Solfins 3D Kompanije, zastupnika Dassault Systemes Catia softvera za Srbiju, ATM prelazi sa naprednog "Catia V5" na revolucionarno rešenje Catia softvera na 3DExperience platformi.

 

Razvoj ATM alata na Catia V5

Razvoj ATM alata na Catia 3DExperience platformi

 


Agromarket, Kragujevac


 

Industrija: Distribucija, prodaja i servis ručnih i baštenskih alata

Izazov: Zaokružiti kompletno rešenje procesa prodaje, upravljanja informacijama, izrade servisnih uputstava i kataloga delova.

Studija slučaja: Agromarket je postavio za cilj da bude najbolja kompanija po pitanju servisa i podrške za rezervne delove za svoje kupce i bili su u potrazi za rešenjem. Agromarket nije tražio konkretan alat ili softver, već sistem “ključ u ruke”.

Kompanija Solfins je sagledala problematiku i definisala rešenje:

  • Definisanje samih proizvoda – SolidWorks 3D CAD
  • Izrada fotorealističnih slika za kataloge i prezentacije – SolidWorks Vizuelize
  • Upravljanje informacijama, sastavnicama, dokumentacijom proizvoda, praćenje izmena – SolidWorks Enterprise PDM
  • Izrada servisnih uputstava, promotivnih interaktivnih materijala i kataloga rezervnih delova – SolidWorks Composer
  • Konfigurisanje sistema, implementacija i obuka ljudi - SOLFINS.

Efekti: Dramatično ubrzani poslovni procesi u firmi, kao i izrada servisnih uputstava, brošura, tehničkih opisa. Ovo je znatno unapredilo komunikaciju sa tržištem uz znatno smanjene troškove, automatsko ažuriranje dokumenata, 

O korisniku: Kompanija Agromarket, pored niza delatnosti se bavi distribucijom i prodajom Villager brenda za veliki broj proizvoda iz oblasti baštenskih i električnih alata.

 

 

 


Radijator inženjering, Kraljevo

262_radijator_inzenjering_5.jpg
262_radijator_inzenjering_4.jpg

Industrija: Proizvodnja i razvoj kotlova i izmenjivača toplote
 

Izazov: Ubrzati razvoj proizvoda i minimizirati troškove u proizvodnji
 

Rešenje: SolidWorks je uključen u sve faze životnog veka proizvoda, od polaznog koncepta, ulaznih proračuna, pa do detaljne projektne i tehnološke dokumentacije.

SolidWorks se koristi i za izradu marketinškog materijala, distribuciju informacija potrebnih za proizvodnju i nabavku, vezu sa CNC mašinama i pripremu informacija o sastavnicama proizvoda za informacioni sistem firme (ERP), pomoću koga se upravlja proizvodnjom, magacinom i finansijama firme.

Radijator Inženjering je pojačao i svoju servisnu službu kroz kvalitetna servisna uputstva i materijal za obuku svojih servisera i distributera. Implementacija SolidWorks Composer softverskog rešenja, omogućiće im da sve procedure oko instalacije, puštanja u rad, održavanja i poručivanja rezervnih delova povežu i sinhronizuju izmene sa centralizovanom bazom svojih proizvoda koja se nalazi u SolidWorks Enterpriise PDM softveru i time pruže bolju uslugu svojim klijentima i eliminišu greške i zastoje koji se tipično javljaju u procesima proizvodnje i servisiranja.

Efekti: SolidWorks i Enterprise PDM su omogućili da se najmanje 5 puta poveća broj novih proizvoda u toku godine i da se broj prototipova pre puštanja u seriju svede sa tipičnih 4-5 na svega 1 do 2.

 

Izjave korisnika:

...Nakon implementacije SolidWorks i PDM softvera 60% posto poslova koje smo radili više ne postoji!

Bojan Grujić - Konstruktor kotlova

...Najveći skok u produktivnosti smo ostvarili upravo kroz SolidWorks PDM segment softvera. Automatsko označavanje delova, timski rad, pretraga, filtriranje, klasifikacija, sistem odobravanja i komunikacija sa drugim službama u firmi su stvari bez kojih ne možemo da zamislimo naš svakodnevni rad.

Nemanja Hajdić - Konstruktor kotlova

 

 


GasTeh, Inđija

Izazov

Implementirati rešenje koje može da odgovori kompleksnim izazovima raznorodnih delatnosti u kompaniji GasTeh. Kompanija se bavi:

  1. Serijskom proizvodnjom regulacione opreme i fitinga za gasnu industriju
  2. Uslužnom mašinskom obradom
  3. Inženjeringom u oblasti projektovanja termoenergetskih postrojenja, za propan i butan gas
  4. Izvođenjem radova prema sopstvenim ili projektima drugih firmi
Rešenje

Gasteh se usled multidisciplinarnosti morao osloniti na Solfins, zbog kompleksne implementacije, zahtevne obuke i kasnije podrške. Gasteh koristi SolidWorks 3D CAD softver za razvoj proizvoda, projektovanje cevovoda i procesnih postrojenja i pripremu tehnologije za proizvodnju. SolidCAM se koristi za programiranje nasavremenijih horizontalnih četvoroosnih Heller obradnih centara, a kompletan timski rad, praćenje izmena i tokovi dokumenata su prilagođeni ISO 9001 standardu i vode se elektronski u Enterprise PDM rešenju firme Solfins. Pored tehničke i tehnološke dokumentacije, GasTeh upravlja i ostalom dokumentacijom sistema kvaliteta.

Nakon prve faze implementacije pripremljen je teren za povezivanje sa informacionim (ERP) sistemom firme, koji će na bazi sastavnica i crteža iz Enterprise PDM softvera upravljati proizvodnjom i zalihama, računati cenu koštanja proizvoda i olakšati vezu sa službom nabavke.

 


 

Metalac, Gornji Milanovac

276_metalac_proizvodni_program.jpg Izazov

Veliki broj proizvoda i njihovih varijantnih rešenja, dimenzija i materijala. Kompleksna tehnologija koja se ogleda kroz stotine alata za deformaciju lima i livenje plastike. Stalni zahtevi tržišta nameću brz razvoj proizvoda i tehnologije.

Primena

Pored implementacije SolidWorks 3D CAD softvera, Metalac je prepoznao koristi timskog rada i sistema za upravljanje dokumentacijom kroz Enterprise PDM segment softvera. S Obzirom da su instrukcije za proizvodnju, sistem interne komunikacije u firmi i komunikacije sa klijentima kroz marketinški materijal veoma važni za Metalac, odlučili su se da podignu nivo izrade tehničke dokumentacije na viši nivo primenom SolidWorks Composer softverskog paketa.

Odnedavno su se odlučili i za SolidWorks Flow Simulation softver za potrebe simulacije rada bojlera i proveru delova za auto-industriji u FAD odeljku kompanije.

Familije proizvoda

Inženjeri firme Solfins su razvili metodologiju rada u SolidWorks softveru koja u potpunosti automatizuje proces formiranja familija delova i alata sa pratećom dokumentacijom. Značaj ovoga se vidi ako se shvati da jedna nova linija posuđa može da ima preko 50 veličina. Za svaku veličinu neophodno je konstruisati nekoliko alata za izvlačenje, pogotovo za dublje forme kod kojih moramo imati poseban alat za svaku fazu dubokog izvlačenja. SolidWorks softver omogućava kreiranje parametarskog modela i povezivanjem sa već postojećom tabelom proizvoda u MS Excel-u softver generiše sve veličine u familiji. Dodatni makro koji je napravljen od strane Solfinsa omogućava da na osnovu modela radioničkog i sklopnog crteža koji se uradi za jednu veličinu, softver sam kreira kompletnu tehničku dokumentaciju za sve veličine proizvoda i alata.

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.