Posao u Solfinsu

Reference

Solfins klijenti - uspešne implementacije

Progres inženjering, Čačak

3D CAD - od velikih sklopova do svih detalja

Dokumentacija - servis, uputstva, katalog rezervnih delova

Industrija: Razvoj i proizvodnja u oblasti termotehnike i procesne tehnike

Izazov

Progres inženjering je firma koja nastupa na domaćem i inostranom tržištu, sa velikom paletom proizvoda. Iz tog razloga bilo je neophodno uvođenje jedinstvenog sistema za timski rad i centralizovano čuvanje i upravljanje projektnom i proizvodnom dokumentacijom. Odlučili su se za uvođenje SolidWorks Enterprise PDM rešenja, uz konsultanstsku pomoć Solfinsovih inženjera.

Rešenje

Implementacijsko rešenje zasnovano je na funkcionisanje čitavog sistema razvoja proizvoda sve do njegove finalizacije. Ova implementacija za cilj ima mogućnost rada osoba iz proizvodnje, montaže i nabavke sa aktuelnim verzijama tehničke dokumentacije, što automatski značajno smajuje troškove, kao i rokove potrebne za nabavku i kupovinu određenih komponenata.

Razvojni ciklus proizvoda će se skratiti automatizacijom svih segmenata u izradi tehničke i tehnološke dokumentacije, a značajne su i mogućnosti koje menadžment dobija – direktan pristup tehničkoj dokumentaciji još u fazi izrade, kao i učestvovanje u procesu odlučivanja i kontroli dokumentacije proizvoda.

SolidWorks kao 3D platforma odabran je prvenstveno zbog brzog dolaska do kvalitetne dokumentacije, lakog savladavanja osnova samog softvera, smanjene mogućnosti pojave grešaka, organizacije timskog rada.

Naročita prednost bila je i simulacija, odnosno testiranje realnih uslova eksploatacije proizvoda već u projektnoj fazi.
 
Korišćenje softvera:
 • SolidWorks sa implementacijom PDM-a
 • Projektovanje proizvoda
 • Pripremanje dokumentacije za proizvodnju
 • Specifikacija materijala i standardnih elemenata za nabavku
Efekti: 
 • Unapredjuje proces izrade proizvoda
 • Vizuelni prikaz proizvoda
 • Smanjenje otpadaka 
 • Manje greški 
 
O firmi
PROGRES INŽENJERING osnovan je 1979. godine u Čačku kao zanatska radionica. Godine 1993. prerasla je u privredno preduzeće sa osnovnim delatnostima u oblasti proizvodnje mašina i uređaja iz segmentu termotehnike, procesne tehnike i metaloprerade. Firma sada broji 110 zaposlenih. 
Progres inženjering proizvodi sušare za plodove i drvo, kotlovska postrojenja, gasne instalacije, metalne konstrukcije, sisteme specijalnih namena, itd.
 

 


Sentronis, Niš

CNC mašine u Sentronisu

Strujni senzor - merenja struje na „šinama“

Defektoskop

 

Teslametri - 3D razvoj

Teslametri - proizvodi

Industrija: Projektovanje i proizvodnja mernih mašina i senzora

Izazov: Osvajanje tehnologije za veću samostalnost u razvoju proizvoda u cilju smanjenja potreba za uslugama treće strane (outsourcing) i značajnog ubrzanja razvoja i isporuke proizvoda klijentima:

 • smanjenje vremena od ideje do realizacije
 • ponovljivost u postupku realizacija
 • mogućnost samostalne izrade prototipova i proizvoda.

Rešenje: Sentronis se opredelio za Solfins rešenja koja su mogla da odgovore na tehničke izazove, ali i za Solfins tim kao partnera sa velikim iskustvom na realizaciji ovakvih projekata implementacije rešenja. Kao rezultat postignuto je uređenje procedura i procesa za:

 • Izrada tehničke dokumentacije (part, assemby, draw)
 • Izrada  programa za CNC masine (SW, SC, G-kod, Mach3)
 • Priprema modela za 3D printer (sldprt, Stl)
 • Izrada uputstva (PhotoView, Simulation, Word).

Efekti: 

1. Smanjenje vremena od ideje do realizacije:

 • Nekada : par dana ili nedelja (SW i SC)
 • Danas : par sati ili jedan dan

2. Ponovljivost u postupku realizacije - Nema više problema sa ponovljivosti 

3. Mogućnost samostalne izrade - Nabavka 2 CNC mašine i 3D štmapača

Broj zapošljenih - Nekada dvoje, danas 30!

- Neki od naših kupaca su svoje proizvode poslali na Mesec. Oni razmišljaju da sa sadašnjim krenu u osvajanje planeta. Mi imamo ideju kako da im pomognemo u tome. Za njenu realizaciju neophodni su dobri partneri i alati.
Pokazalo se da smo izborom kompanije Solfins sa proizvodima koje ima u ponudi, pronašli partnera koji nam može pomoći u tome - Nebojša Ivković, dipl. maš.inž. u odeljenju za razvoj.

O korisniku:

SENTRONIS a.d. je osnovan 2003. godine, kao ogranak švajcarske kompanije SENTRON AG. Ideja je bila da SENTRONIS podrži SENTRON u razvoju i proizvodnji senzora magnetnih polja i magnetnih mernih instrumenata, tehnoloških pronalazaka Dr Popovića, profesora na Federalnom institutu za tehnologiju u Lozani, u Švajcarskoj (EPFL). Nakon što je 2004. godine SENTRON kupljen od strane jedne međunarodne kompanije, celokupni posao u vezi sa magnetnim merenjima preuzela je druga Švajcarska kompanija, SENIS AG. Od tada, SENIS i SENTRONIS rade u simbiotičkom partnerstvu.
SENTRONIS ima kancelarije i laboratoriju u zgradi Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu,i proizvodni pogon na obližnjoj lokaciji. SENTRONIS je privatno preduzeće, profitabilno i potpuno finansijski nezavisno.. (sa sajta Sentronisa).

Mikroampermetar - Detektor oštećenja izolacije provodnika:

 
 
 

 

 


Problasting, Aleksinac

3D projekti i dokumentacija

Komora za usisavanje prašine

Industrija: Automatizovane komore za suvo i mokro peskarenje i prateću opremu.

Izazovi:

 • Previše utrošenog vremena na staromodnom konstruisanju;
 • Timovi na različitim lokacijama i otežana razmena dokumentacije;
 • Greške u dizajnu i kasnije skupe ispravke u procesu proizvodnje;
 • Otežana komunikacija između kompanija sa kojima sarađujemo u procesu proizvodnje.

Rešenje

Stručni tim kompanije SOLFINS preporučio je kao najracionalnije rešenje za trenutne potrebe naše kompanije softverski paket SolidWorks 2017 Professional.

 
Korišćenje softvera:

3D modeliranje je naša primarna delatnost kao i izrada kompletne dokumetacije za proizvodnju, kako u našem proizvodnom timu tako i u partnerskim kompanijama.

Efekti: 

"SolidWorks je našoj kompaniji omogućio bržu i jednostavniju izradu proizvodne dokumentacije, a ujedno skratio vreme izmene dokumentacije za 70% u odnosu na prethodni način rada. Proizvodi koje izrađujemo su manjim delom standarne mašine, a većim delom prototipovi po zahtevu kupaca. SolidWorks program koji nam omodućava da želje kupaca realistično prezentujemo bez troškova izrade prototipa."

O firmi
Kompanija Problasting International D.O.O je osnovana u Aprilu 2017. godine kao ispostava firme iz Švajcarske koja ima četrdesetogodišnje iskustvo u oblasti proizvodnje komora za peskarenje.
Osnovna delatnost firme je proizvodnja i montaža specijalizovanih komora za peskarenje. Proizvodi koje mi nudimo su automatizovane komore za suvo i mokro peskarenje, kao i sva prateća oprema za rad istih. Kompanija nudi i usluge:
 • Razvoja i realizacije projekata,
 • Programiranje i 3D modeliranje,
 • Izrada mašinskih i elektro projekata,
 • Izrada postrojenja po sopstvenom projektu ili po dokumentaciji kupca.
 

 

 


Iritel, Beograd

100G modularna optička platforma - 3D model u SolidWorks softveru

100G modularna optička platforma - gotov proizvod

Primer kompletno završenog protoipa 

Industrija: Razvoj komunikacionih sistema i uređaja

Izazov: U cilju osavremenjivanja kompletnog procesa razvoja za veće i manje projekte, svođenja grešaka i prototipova na minimum, uštede vremena i novca, Iritel je tražio softversko rešenje koje može da reši sve ove zahteve ali i da pruži dodatnu vrednost isporučivanjem 3D vizuelizacije, kompletne savremeno predstavljene dokumentacije, itd.

Rešenje: Inženjeri u Iritelu opredelili su se za SolidWorks platformu is Solfins ponude zbog savršene kombinacije jednostavnosti korišćenja softvera i mogućnosti velike palete alata za kompletan životni vek proizvoda od ideje do isporuke i servisa.

Efekti: Ubrzo nakon implementacije pokazala se opravdanost odluke da se izabere SolidWorks iz Solfins paketa usluga:

 • Poboljšana komunikacija sa dobavljačima
 • Smanjena količina pogrešno urađenih delova kod dobavljača, 3D vizuelizacija
 • Skraćeno vreme projektovanja 
 • Smanjene količine izrađenih prototipova
 • Formirana reprezentativna 3D dokumentacija (u korak sa vremenom)
 • Lakše praćenje i vršenje izmena
 • Optimizacija saradnje elektro i mašinske struke, 3D PDF revolucija
 • Ušteda sredstava

-  Korišćenje SolidWorks paketa za mašinsko projektovanje donelo je mnoge benefite firmi IRITEL u sektor mehanike i ekipiranja kao što je navedeno u priči do sada. Ti benefiti su jednostavno prihvaćeni i šire. Alat je moćan i user friendly. Ako nas pitate mi bi u našu „radionicu“ ubacili i alate: SolidWorks Electrical Schematics, SolidWorks PCB i
SolidWorks Vizuelize - Svetislav Živković, Rukovodilac odeljenja mehanike i ekipiranja u Iritelu.

O korisniku:

IRITEL je osnovan  1967. kao naučno-istraživački institut Elektronske industrije. IRITEL je danas akcionarsko društvo sa 735 akcionara, 160 zaposlenih, 60 inženjera, 7 magistara i 12 doktora nauka. Svoje proizvode isporučuje za klijente kao što su Telekom Srbija, Telenor, Telekom Srpske, SBB KDS, VIP Mobile, Orion, Državne ustanove, Vladine agencije, Naftne i gasne kompanije, Elektroprivreda, Banke, Vojska Srbije, Strani klijenti uslužne proizvodnje...

Telekomunikacioni modul:

 
 
 

 

 


Uniplast Serbia, Šabac

Pokretna GSM stanica na kamionu, sa sklopivom antenom - 3D model u SolidWorks softveru

Pokretna GSM stanica na kamionu, sa sklopivom antenom - gotov proizvod

Prikolica za Glumce sa 3 apartmana i 3 izvlačeća slajda​ - 3D model

Prikolica za Glumce sa 3 apartmana i 3 izvlačeća slajda​ - proizvod

Industrija: Nadogradnje kamiona, prikolica i kombi vozila, hladnjače, specijalna vozila

Izazov: 2008 godine je odlučeno da je potrebno brže i efikasnije rešenje u projektovanju od do tog trenutka korišćenog programa AutoCAD.

Usled sve veće količine i kompleksnosti poslova i problema u neusaglašenosti između majstora i projektanata, nejasnoća u orijentacijama crteža i samog vremena potrebnog da se nešto isprojektuje, trebalo je napravi korak napred.

Nakon opsežne analize 3D CAD programa koje tržište nudi, izabran je SolidWorks i kompanija SOLFINS kao provajder. Tako je SolidWorks pored AutoCad-a, postao naše najjače oružje.

Rešenje: SolidWorks se u kompaniji koristi za konstruisanje svega - od najmanjeg delića do kompletnih sklopova nadogradnji od preko 5.000 delova.

Svaki napravljeni ili kupljeni i često korišćen deo ili sklop (koji se reverznim inžinjeringom pretvara u 3D model), dobija svoju šifru i uvodi se u bazu proizvoda i poluproizvoda. Na taj način uvek se može pronaći na serveru, gde se nalazi baza svih podataka. Isto važi i za weldmente:

- Digitalizujemo profile koje koristimo od stranih proizvođaca ili pretvaramo naše na presi savijane i pravimo Sketch-eve koje čuvamo kao Lib Feat Part u bazu koja se nalazi na serveru. Na svakom PC-ju je podešeno da Software vuče naše Template, za part-ove, drawing-e - Vojislav Gavrilović,  konstruktor specijalnog programa.

Efekti: 

 • Benefiti koji su dobijeni korišćenjem SolidWorks programa su bez premca.
 • Brži razvoj proizvoda i lakša modifikacija već postojećeg proizvoda
 • Brža izrada radioničke i tehničke dokumentacije
 • Jednostavnije upravljanje kompletnom proizvodnom dokumentacijom
 • Korisnici crteža su obučeni da analiziraju crtež, vracaju info u tehniku tako da  tehnika dobija perfektno korigovan crtež, skoro izvedenog stanja
 • Skraćenje vremena ciklusa proizvodnje
 • Baza standardnih elemenata

O korisniku:

„Uniplast Serbia“ je savremena firma sa sedištem u Jelenči, u neposrednoj blizini Šapca, osnovana 1980. godine. Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i izrada nadogradnji za dostavljanje i prevoz tereta, kao i termoizolacija tovarnog prostora kombi vozila. Radi se na svim tipovima šasija i dostavnih vozila, a preduzeće se posebno ističe po proizvodnji specijalnih nadogradnji - za prevoz stoke, pokretnih prodavnica, laboratorija…

 

 

SolidWorks virtuelne simulacije i Rina realna ispitivanja:

 

 
 
 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.