Posao u Solfinsu

Razvoj proizvoda

Ako imate ideju za novi proizvod, imate proizvodne kapacitete, ali nemate sopstveni razvoj ili jednostavno nemate kapacitete da odradite poslove na vreme i u okviru budžeta – kontaktirajte Solfins.

Solfins može kompletno da razvije vaše nove proizvode ili da sagleda i optimizuje vaš postojeći proizvodni program.

Solfins će sagledati vaš proizvod, izvršiti proveru primenjenih materijala, izvršiti proračune i simulacije i na osnovu toga napraviti modifikacije na proizvodu koje će doneti:

  • Uštedu materijala
  • Smanjen broj komponenti u proizvodu
  • Poboljšane tehnologičnosti Vaših proizvoda i primenu alternativnih i jeftinih proizvodnih postupaka
  • Poboljšanje postupka i pogodnosti Vaših proizvoda za montažu
  • Veću konkurentnost na tržištu

Kompletna i kvalitetna dokumentacija

Inženjeri Solfinsa mogu u potpunosti da definišu vaše proizvode do nivoa radioničke dokumentacije. Pored dokumentacije za proizvodnju nudimo vam i uslužnu izradu kompletne prateće dokumentacije kao što su tehnološke liste, uputstva za montažu, uputstva za upotrebu i servisiranje sa kvalitetnim ilustracijama, 3D prikazima proizvoda i animacijama koje opisuju u potpunosti postupke za montažu, servisiranje i preventivno održavanje.

Komunikacija, konsalting i vođenje projekata

Ukoliko imate problema u komunikaciji sa inostranim partnerima, Solfins vam i tu može pomoći. Naši inženjeri poznaju mašinsku struku i govore engleski jezik. Mi možemo kompletno da preuzmemo komunikaciju sa vašim inostranim partnerima i da vodimo projekte koje sa njima radite.

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.