Posao u Solfinsu

Klijenti

Radijator inženjering, Kraljevo

262_radijator_inzenjering_5.jpg
262_radijator_inzenjering_4.jpg

Industrija: Proizvodnja i razvoj kotlova i izmenjivača toplote
 

Izazov: Ubrzati razvoj proizvoda i minimizirati troškove u proizvodnji
 

Rešenje: SolidWorks je uključen u sve faze životnog veka proizvoda, od polaznog koncepta, ulaznih proračuna, pa do detaljne projektne i tehnološke dokumentacije.

SolidWorks se koristi i za izradu marketinškog materijala, distribuciju informacija potrebnih za proizvodnju i nabavku, vezu sa CNC mašinama i pripremu informacija o sastavnicama proizvoda za informacioni sistem firme (ERP), pomoću koga se upravlja proizvodnjom, magacinom i finansijama firme.

Radijator Inženjering je pojačao i svoju servisnu službu kroz kvalitetna servisna uputstva i materijal za obuku svojih servisera i distributera. Implementacija SolidWorks Composer softverskog rešenja, omogućiće im da sve procedure oko instalacije, puštanja u rad, održavanja i poručivanja rezervnih delova povežu i sinhronizuju izmene sa centralizovanom bazom svojih proizvoda koja se nalazi u SolidWorks Enterpriise PDM softveru i time pruže bolju uslugu svojim klijentima i eliminišu greške i zastoje koji se tipično javljaju u procesima proizvodnje i servisiranja.

Efekti: SolidWorks i Enterprise PDM su omogućili da se najmanje 5 puta poveća broj novih proizvoda u toku godine i da se broj prototipova pre puštanja u seriju svede sa tipičnih 4-5 na svega 1 do 2.

 

Izjave korisnika:

...Nakon implementacije SolidWorks i PDM softvera 60% posto poslova koje smo radili više ne postoji!

Bojan Grujić - Konstruktor kotlova

...Najveći skok u produktivnosti smo ostvarili upravo kroz SolidWorks PDM segment softvera. Automatsko označavanje delova, timski rad, pretraga, filtriranje, klasifikacija, sistem odobravanja i komunikacija sa drugim službama u firmi su stvari bez kojih ne možemo da zamislimo naš svakodnevni rad.

Nemanja Hajdić - Konstruktor kotlova

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.