Posao u Solfinsu

Klijenti

Problasting, Aleksinac

3D projekti i dokumentacija

Komora za usisavanje prašine

Industrija: Automatizovane komore za suvo i mokro peskarenje i prateću opremu.

Izazovi:

  • Previše utrošenog vremena na staromodnom konstruisanju;
  • Timovi na različitim lokacijama i otežana razmena dokumentacije;
  • Greške u dizajnu i kasnije skupe ispravke u procesu proizvodnje;
  • Otežana komunikacija između kompanija sa kojima sarađujemo u procesu proizvodnje.

Rešenje

Stručni tim kompanije SOLFINS preporučio je kao najracionalnije rešenje za trenutne potrebe naše kompanije softverski paket SolidWorks 2017 Professional.

 
Korišćenje softvera:

3D modeliranje je naša primarna delatnost kao i izrada kompletne dokumetacije za proizvodnju, kako u našem proizvodnom timu tako i u partnerskim kompanijama.

Efekti: 

"SolidWorks je našoj kompaniji omogućio bržu i jednostavniju izradu proizvodne dokumentacije, a ujedno skratio vreme izmene dokumentacije za 70% u odnosu na prethodni način rada. Proizvodi koje izrađujemo su manjim delom standarne mašine, a većim delom prototipovi po zahtevu kupaca. SolidWorks program koji nam omodućava da želje kupaca realistično prezentujemo bez troškova izrade prototipa."

O firmi
Kompanija Problasting International D.O.O je osnovana u Aprilu 2017. godine kao ispostava firme iz Švajcarske koja ima četrdesetogodišnje iskustvo u oblasti proizvodnje komora za peskarenje.
Osnovna delatnost firme je proizvodnja i montaža specijalizovanih komora za peskarenje. Proizvodi koje mi nudimo su automatizovane komore za suvo i mokro peskarenje, kao i sva prateća oprema za rad istih. Kompanija nudi i usluge:
  • Razvoja i realizacije projekata,
  • Programiranje i 3D modeliranje,
  • Izrada mašinskih i elektro projekata,
  • Izrada postrojenja po sopstvenom projektu ili po dokumentaciji kupca.
 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.