Posao u Solfinsu

Klijenti

Polyseal, Trstenik

3D model proizvoda

3D model alata

3D model alata

 

Industrija: Proizvodnja zaptivnih elemenata i alata za proizvodnju

 

Izazov: Kako bi ispunili rastuću potrebu za izradom složenih alata za nove proizvode i zaokruživanje razvoja i proizvodnje "pod svojim krovom", kompanija Polyseal odlučila se za investiciju u softverska rešenja koja mogu da objedine CAD razvoj i CAM za proizvodnju u integrisanom paketu koji bi omogućio bržu komunikaciju sektora, manje grešaka pri konstrukciji i izradi alata, manje prototipova, kvalitetnije proizvode.

Pored ovoga, novo softversko rešenje moralo je obuhvatati i obuku za zaposlene i kontinuiranu tehničku podršku na raspolaganju kako bi se smanjio rizik od bilo kakvih zastoja i tehničkih problema vezano za implementirana rešenja.

 

Rešenje: Odabran je Solfins paket koji integriše softverska rešenja Solidworks i SolidCAM čime je omogućeno, olakšano i ubrzano:

  • dizajniranje zaptivki po zahtevu kupca
  • konstrucija odgovarajućih alata
  • izrada kompletne tehničke dokumentacije
  • priprema tehnološkog postupka u proizvodnji alata
  • programiranje i simulacija rada CNC mašina

 

Efekti: Kao dodatna vrednost tu je i kompletna vizuelizacija proizvoda za jednostavniju komunikaciju sa klijentima i dodatna prednost u procesu ponude i prodaje.

 

O korisniku:

Kompanija Polyseal osnovana je 1991. godine i do danas ima kao osnovnu delatnost ima proizvodnju zaptivnih elemenata: 

  • proizvodnja zaptivnih elemenata od gume i plastike
  • razvoj i proizvodnja gumenih smeša
  • konstrukcija i izrada alata (kalupa) za proizvodnju zaptivki

 

 

SolidWorks model alata i gotov proizvod:

 

 
 
 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.