Posao u Solfinsu

SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks® Flow Simulation je softver za simulaciju strujanja fluida CFD (Computational Fluid Dynamics) i termalnih pojava.Tretira unutrašnja ili spoljašnja strujanja tečnosti i gasova na visokim i niskim brzinama. Simulacija omogućava računanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmenu toplote, grejanje i hlađenje, sile usled dejstva fluida...

Novosti

SolidWorks Simulation Standard - novi proizvod u paleti SolidWorks rešenja

SolidWorks Simulation Standard je novi proizvod iz SolidWorks palete softverskih rešenja, koji omogućava korisnicima osnovne verzije SolidWorks 3D CAD softvera da se povoljno nadograde na paket koji će im omogućiti da dobiju odgovore na sledeća pitanja:

 

  1. Da li može jeftinije?
  2. Da li može alternativni materijal?
  3. Da li će da izdrži?
  4. Koliko će da traje?
  5. Da li će mehanizam da radi?
  6. Kolika snaga motora mi je potrebna?
  7. Koliki prečnik i hod cilindra treba da usvojim?

 

 

Trend Tracker Video Koliko dugo će da traje? Kinematska analiza

Intel Projekt, Novi Sad

Kompanija Intelprojekt se bavi konstrukcijom i proizvodnjom specijalnih mašina i opreme za građevinsku industriju, konkretno konstrukcijama-kalupima za formiranje velikih betonskih infrastrukturnih pozicija. U izazovnom i nestabilnom građevinskom tržištu od esencije je da se veoma jasno izađe u susret svim zahtevima klijenta u garantovanom vremenkom roku.

Zaposleni konstruktori su stalno u pokretu između centrale u Francuskoj i proizvodnje u Srbiji, pa je shodno tome bio potreban sistem koji može da isprati takvu dinamuku zbog čega se ova firma odlučila za SolidWorks Enterprise PDM rešenje koje se nastavlja na već uhodani rad u SolidWorks 3D CAD rešenju. Kroz EPDM rešenje je omogućen timski rad, ne samo mašinskih već i građevinskih inženjera, praćenje izmena i uvid u sve faze projekta. Tačnije, omogućeno im je da rade na projektima bez obzira na to gde se nalaze, izmene su vidljive svim članovima tima odmah, a proces odlučivanja se odvija kroz prethodno definisane procedure. 

Pored ovoga, uz pomoć SolidWorks Composera Intel projekt pravi uputstva za rad i montažu, a korišćenjem SolidWorks Simulation Professional rešenja verifikuju i testiraju sve vitalne komponente konstrukcije. 

Solfins je kao stabilan poslovni partner predložio i isporučio optimalno rešenje za kompletno savremeno poslovanje koje je omogućilo da se greške svedu na minimum i optimalno reše svi postavljeni izazovi.

                                     

Nema zamaranja u SolidWorks-u

Iskoristite SolidWorks simulacioni paket kako biste u inicijalnoj fazi razvoja vašeg porizvoda utvrdili koje će biti slabe tačke na proizvodu. Zamor materijala, vibracije, udarna naprezanja itd. nakon ekploatacije mogu imati katastrofalne posledice u nekim industrijama. Da vas ne bismo puno zamarali, pogledajte video.

 


Roštiljanje uz SolidWorks

394_limenka.jpg

Pogledajte video kako vam SolidWorks može pomoći oko problema sa kojima se susrećete kada pravite roštilj. Sigurno vam se nekada desilo da se prilikom roštiljanja zanesete i ostavite svoju limenku pića u okolini roštilja nakon čega vrlo brzo i zaboravite na nju. Šta se vremenom dešava sa tom limenkom možete veoma lako i detaljno ispitati u SolidWorks Simulation softverskom paketu.


SolidWorks Simulation

405_solfins_holmatro_simulacije_fea_mke_metode_konacnih_elemenata_srbija_1.jpg

Pogledajte video prezentaciju i vidite šta SolidWorks može da učini za vas na polju inicijalnih faza razvoja projekta, proračuna, statičke i dinamičke analize, zamora materijala, višekriterijumske optimizacije itd.


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.