Posao u Solfinsu

SolidWorks Simulation

Statika (naponi, dilatacije, stepen sigurnosti...), zamor materijala (radni vek proizvoda), stabilnost i izvijanje, višekriterijumska optimizacija, termički fenomeni (kondukcija, konvekcija, zračenje), nelinearna analiza, dinamička analiza (dinamički odziv sistema, vibracije, naponi), proračun rešetkastih konstrukcija, kompozitnih materijala...

Novosti

Roštiljanje uz SolidWorks

394_limenka.jpg

Pogledajte video kako vam SolidWorks može pomoći oko problema sa kojima se susrećete kada pravite roštilj. Sigurno vam se nekada desilo da se prilikom roštiljanja zanesete i ostavite svoju limenku pića u okolini roštilja nakon čega vrlo brzo i zaboravite na nju. Šta se vremenom dešava sa tom limenkom možete veoma lako i detaljno ispitati u SolidWorks Simulation softverskom paketu.


SolidWorks Simulation

405_solfins_holmatro_simulacije_fea_mke_metode_konacnih_elemenata_srbija_1.jpg

Pogledajte video prezentaciju i vidite šta SolidWorks može da učini za vas na polju inicijalnih faza razvoja projekta, proračuna, statičke i dinamičke analize, zamora materijala, višekriterijumske optimizacije itd.


Nema zamaranja u SolidWorks-u

Iskoristite SolidWorks simulacioni paket kako biste u inicijalnoj fazi razvoja vašeg porizvoda utvrdili koje će biti slabe tačke na proizvodu. Zamor materijala, vibracije, udarna naprezanja itd. nakon ekploatacije mogu imati katastrofalne posledice u nekim industrijama. Da vas ne bismo puno zamarali, pogledajte video.

 


SolidWorks Simulation Standard - novi proizvod u paleti SolidWorks rešenja

SolidWorks Simulation Standard je novi proizvod iz SolidWorks palete softverskih rešenja, koji omogućava korisnicima osnovne verzije SolidWorks 3D CAD softvera da se povoljno nadograde na paket koji će im omogućiti da dobiju odgovore na sledeća pitanja:

 

  1. Da li može jeftinije?
  2. Da li može alternativni materijal?
  3. Da li će da izdrži?
  4. Koliko će da traje?
  5. Da li će mehanizam da radi?
  6. Kolika snaga motora mi je potrebna?
  7. Koliki prečnik i hod cilindra treba da usvojim?

 

 

Trend Tracker Video Koliko dugo će da traje? Kinematska analiza

Ema, Knić

307_ema_knic_solidworks_01.jpg
307_ema_knic_solidworks_02.jpg

Implementacija SolidWorks 3D CAD paketa

Nakon završene obuke za SolidWorks 3D CAD softver, koji se u Emi koristi za razvoj prikolica i kamionskih nadgradnji, inženjeri firme solfins trenutno obučavaju konstruktore u Emi za SolidWorks Simulacioni paket koji bi trebalo da eliminiše skupa testiranja prototipova i donese uštede kroz povećanu pouzdanost proizvoda i redukovanu potrošnju materijala. SolidWorks Simulation paket može da ukaže na kritična mesta koja je potrebno ukrutiti i ojačati ali isto tako da ukaže na mesta gde je moguće koristiti tanje limove, profile manjeg poprečnog preseka i da se kroz uštede poveća profitna stopa firme ili konkurentnost na tržištu.

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.