Posao u Solfinsu

SolidWorks Composer

391_solidworks_composer_first_look.jpg

Kreirajte razumljivu tehničku dokumentaciju i kvalitetne marketinške materijale

Iskoristite postojeće 3D CAD dokumente i na jednostavan i brza način pomoću aplikacije SolidWorks Composer kreirajte:

  • Interaktivna i štampana upustva za montažu
  • Upustva za servisiranje i upotrebu
  • Kataloge rezervnih delova

Pogledajte video >>

Radijator inženjering, Kraljevo

262_radijator_inzenjering_5.jpg
262_radijator_inzenjering_4.jpg

Industrija: Proizvodnja i razvoj kotlova i izmenjivača toplote
 

Izazov: Ubrzati razvoj proizvoda i minimizirati troškove u proizvodnji
 

Rešenje: SolidWorks je uključen u sve faze životnog veka proizvoda, od polaznog koncepta, ulaznih proračuna, pa do detaljne projektne i tehnološke dokumentacije.

SolidWorks se koristi i za izradu marketinškog materijala, distribuciju informacija potrebnih za proizvodnju i nabavku, vezu sa CNC mašinama i pripremu informacija o sastavnicama proizvoda za informacioni sistem firme (ERP), pomoću koga se upravlja proizvodnjom, magacinom i finansijama firme.

Radijator Inženjering je pojačao i svoju servisnu službu kroz kvalitetna servisna uputstva i materijal za obuku svojih servisera i distributera. Implementacija SolidWorks Composer softverskog rešenja, omogućiće im da sve procedure oko instalacije, puštanja u rad, održavanja i poručivanja rezervnih delova povežu i sinhronizuju izmene sa centralizovanom bazom svojih proizvoda koja se nalazi u SolidWorks Enterpriise PDM softveru i time pruže bolju uslugu svojim klijentima i eliminišu greške i zastoje koji se tipično javljaju u procesima proizvodnje i servisiranja.

Efekti: SolidWorks i Enterprise PDM su omogućili da se najmanje 5 puta poveća broj novih proizvoda u toku godine i da se broj prototipova pre puštanja u seriju svede sa tipičnih 4-5 na svega 1 do 2.

 

Izjave korisnika:

...Nakon implementacije SolidWorks i PDM softvera 60% posto poslova koje smo radili više ne postoji!

Bojan Grujić - Konstruktor kotlova

...Najveći skok u produktivnosti smo ostvarili upravo kroz SolidWorks PDM segment softvera. Automatsko označavanje delova, timski rad, pretraga, filtriranje, klasifikacija, sistem odobravanja i komunikacija sa drugim službama u firmi su stvari bez kojih ne možemo da zamislimo naš svakodnevni rad.

Nemanja Hajdić - Konstruktor kotlova

 

 


Metalac, Gornji Milanovac

276_metalac_proizvodni_program.jpg Izazov

Veliki broj proizvoda i njihovih varijantnih rešenja, dimenzija i materijala. Kompleksna tehnologija koja se ogleda kroz stotine alata za deformaciju lima i livenje plastike. Stalni zahtevi tržišta nameću brz razvoj proizvoda i tehnologije.

Primena

Pored implementacije SolidWorks 3D CAD softvera, Metalac je prepoznao koristi timskog rada i sistema za upravljanje dokumentacijom kroz Enterprise PDM segment softvera. S Obzirom da su instrukcije za proizvodnju, sistem interne komunikacije u firmi i komunikacije sa klijentima kroz marketinški materijal veoma važni za Metalac, odlučili su se da podignu nivo izrade tehničke dokumentacije na viši nivo primenom SolidWorks Composer softverskog paketa.

Odnedavno su se odlučili i za SolidWorks Flow Simulation softver za potrebe simulacije rada bojlera i proveru delova za auto-industriji u FAD odeljku kompanije.

Familije proizvoda

Inženjeri firme Solfins su razvili metodologiju rada u SolidWorks softveru koja u potpunosti automatizuje proces formiranja familija delova i alata sa pratećom dokumentacijom. Značaj ovoga se vidi ako se shvati da jedna nova linija posuđa može da ima preko 50 veličina. Za svaku veličinu neophodno je konstruisati nekoliko alata za izvlačenje, pogotovo za dublje forme kod kojih moramo imati poseban alat za svaku fazu dubokog izvlačenja. SolidWorks softver omogućava kreiranje parametarskog modela i povezivanjem sa već postojećom tabelom proizvoda u MS Excel-u softver generiše sve veličine u familiji. Dodatni makro koji je napravljen od strane Solfinsa omogućava da na osnovu modela radioničkog i sklopnog crteža koji se uradi za jednu veličinu, softver sam kreira kompletnu tehničku dokumentaciju za sve veličine proizvoda i alata.

 

 

Gir, Kraljevo


Industrija

Proizvodnja i dizajn nameštaja.

Izazov

Ubrzati razvoj proizvoda, izradu tehnoloških postupaka i tehničke dokumentacije. Veza sa informacionim sistemom za upravljanje kompletnom proizvodnjom.

 

Rešenje

SolidWorks 3D CAD i Enterprise PDM rešenja omogućila su ovoj kompaniji da ubrza razvoj proizvoda i da omogući istovremeni rad i upravljanje dokumentacijom timova za razvoj proizvoda i tehnologije. Nakon inicijalne faze implementacije ostvarana je potpuna integracija Enterprise PDM rešenja sa informacionim sistemom firme, gde je 3D model proizvoda nosilac svih informacija koje su potrebne za proizvodnju, od operacija u tehnološkom postupku do ostalih parametara na bazi kojih se računa cena koštanja i upravlja svim ostalim segmentima poslovanja.

Gir se odlučio da svojim petoosnim CNC mašinama za obradu drveta upravlja pomoću SolidCAM softvera, kao i za upotrebu specijalizovanog rešenja za kreiranje interaktivnih instrukcija za upotrebu, montažu i demontažu - SolidWorks Composer softvera.

 


 

Aling Conel, Gajdobra

Kompanija Aling Conel, srpski lider u proizvodnji elektro-instalacionog materijala odlučila se da zameni postojeće CAD/CAM rešenja i da kompletno poverenje za razvoj proizvoda, konstrukciju alata i programiranje CNC mašina poveri Solfinsu i softverskim rešenjima SolidWorks i SolidCAM. Upravljanje dokumentacijom, praćenje izmena i timski rad izvodiće se pod okriljem SolidWorks Enterprise PDM sistema, koji zadnjih godina dominira i uspostavlja se kao standard u srpskoj industriji.

Razlozi za izbor Solfinsa kao partnera jeste jak lokalni tim, izvedene implementacije i vrhunska tehnička podrška koja će biti na raspolaganju inženjerima iz Aling Conela. Solfinsovi inženjeri su uspeli da na troosnom Okuma CNC obradnom centru, u Alingovoj alatnici, više nego prepolove ciklusno vreme za kalupne ploče koje se najčešće proizvode.

 

Zaslugu za ovaj uspeh ima inovativna SolidCAM iMachining tehnologija i iskustvo Solfinsovih inženjera u pravilnom izboru reznog alata i tehnoloških parametara. Pored značajne uštede ciklusnog vremena, primenom ove tehnologije se značajno smanjuje habanje alata čime se troškovi proizvodnje i vreme izrade smanjuju u velikoj meri.

Odluka je bila racionalna i zasnovana na čisto finansijskoj računici u okviru koje sama cena rešenja gubi značaj kada se ima u vidu da povećanjem konkurentnosti i produktivnosti kompanija može u kratkom roku da uštedi novca koliko bi bilo potrebno da se kupi produktivna CNC mašina koja bi morala da prati povećanu potražnju i obim posla.

Svaka kompanija može lako da napravi računicu po kojoj može biti isplativija implementacija SolidWorks i SolidCAM iMachining tehnologije od kupovine nove mašune. Ako imate četiri mašine i potrebu da nabavite petu, možda je racionalnije napraviti 25% uštede u ciklusnom vremenu i kupovinu mašine ostaviti za trenutak kada se iscrpe sva mesta za optimizaciju postojećeg sistema.

 

Pozovite nas i zakažite demo SolidCAM iMachining tehnologije u vašoj firmi na vašoj mašini >>

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.