Posao u Solfinsu

Klijenti

Miva Engineering, Kanada, Srbija, Rumunija

Izazov:

4 firme koje međusobno rade na istim projektima u dve vremenske zone. Omogućiti timski rad na projektovanju kompleksnih postrojenja i uređaja za naftne bušotine.
 

Rešenje: Solfins tim je uz pomoć SolidWorks 3D CAD i SolidWorks Enterprise PDM softvera uspeo da odgovori na sve zahteve klijenta, formirajući mrežu repliciranih servera koji se ažuriraju van radnog vremena i omogućavaju inženjerima da u svojim lokalnim mrežama imaju uvek aktuelne verzije tehničke dokumentacije. Pored toga implementirano je kompletno praćenje izmena, sistem odlučivanja i komunikacije vezane za projekte. SolidWorks Simulation se koristi svakodnevno za poslove provere čvrstoće na svim delovima odgovornih konstrukcija za naftnu industriju. SolidWorks Motion se koristi za proveru konematike i dinamike scih pokretnih elemenata i mehanizama. Kao krajnji izlaz za kupce opreme pripremaju se instrukcije za servisiranje, montažu, demontažu, animacije i materijal za marketing i podršku prodaji, koji se preko SolidWorks Composer (3DVia) softvera kreiraju od već postojećih modela nastalih u konstrukciji. Ovako profesionalna dokumentacija često pomaže da se dobiju poslovi od po nekoliko miliona dolara, zahvaljujući dodatnoj vrednosti koja se nadgrađuje na neosporno kvalitetne proizvode.

 

Efekti: Implementirano rešenje je omogućilo da klijent doživi naglu ekspanziju posla i rast od preko 50% u prvih 18 meseci korišćenja sistema.

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.