Posao u Solfinsu

Klijenti

Metalac, Gornji Milanovac

276_metalac_proizvodni_program.jpg Izazov

Veliki broj proizvoda i njihovih varijantnih rešenja, dimenzija i materijala. Kompleksna tehnologija koja se ogleda kroz stotine alata za deformaciju lima i livenje plastike. Stalni zahtevi tržišta nameću brz razvoj proizvoda i tehnologije.

Primena

Pored implementacije SolidWorks 3D CAD softvera, Metalac je prepoznao koristi timskog rada i sistema za upravljanje dokumentacijom kroz Enterprise PDM segment softvera. S Obzirom da su instrukcije za proizvodnju, sistem interne komunikacije u firmi i komunikacije sa klijentima kroz marketinški materijal veoma važni za Metalac, odlučili su se da podignu nivo izrade tehničke dokumentacije na viši nivo primenom SolidWorks Composer softverskog paketa.

Odnedavno su se odlučili i za SolidWorks Flow Simulation softver za potrebe simulacije rada bojlera i proveru delova za auto-industriji u FAD odeljku kompanije.

Familije proizvoda

Inženjeri firme Solfins su razvili metodologiju rada u SolidWorks softveru koja u potpunosti automatizuje proces formiranja familija delova i alata sa pratećom dokumentacijom. Značaj ovoga se vidi ako se shvati da jedna nova linija posuđa može da ima preko 50 veličina. Za svaku veličinu neophodno je konstruisati nekoliko alata za izvlačenje, pogotovo za dublje forme kod kojih moramo imati poseban alat za svaku fazu dubokog izvlačenja. SolidWorks softver omogućava kreiranje parametarskog modela i povezivanjem sa već postojećom tabelom proizvoda u MS Excel-u softver generiše sve veličine u familiji. Dodatni makro koji je napravljen od strane Solfinsa omogućava da na osnovu modela radioničkog i sklopnog crteža koji se uradi za jednu veličinu, softver sam kreira kompletnu tehničku dokumentaciju za sve veličine proizvoda i alata.

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.