Posao u Solfinsu

Klijenti

Metal Engineering Production, Beograd

308_emp_solidcam_02.jpg

308_emp_solidcam_01.jpg

EMP (nekadašnji DMB iz Rakovice) u saradnji sa matičnom kompanijom Alpack iz Subotice rade širok dijapazon alata, opreme i izvode proizvodnju na najsavremenijim CNC mašinama.

Primena softvera

Uz kvalitetnu obuku i podršku, inženjeri firme EMP uspeli su značajno da unaprede cikluse i kvalitet obrade na pozicijama koje su ranije radili bez podrške SolidWorks i SolidCAM softvera. Kroz SolidCAM iMachining uspeli su značajno da skrate cikluse u proizvodnji i da postanu konkurentniji na tržištu.

Na prezentaciji iMachining tehnologije na Hurco troosnoj glodalici, tehnolozi i konstruktori iz EMP-a i Alpacka su bili zadivljeni ciklusnim vremenima i stanjem reznog alata nakon što je odradio kompletnu grubu i završnu obradu na test komadu.
Pored pomenute CNC mašine inženjeri firme Solfins razvili su postprocesore i omogućili upravljanje četvoroosnog Heller obradnog centra i ostalih CNC mašina, među kojima i egzotična Moor koordinatna brusilica.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.