Posao u Solfinsu

Logopress

 

Logopress

 

Softverski modul za konstrukciju alata za deformaciju lima i računanje razvijenih mera i faznih oblika pripremaka za operacije izvlačenja i savijanja lima. Automatizovana izrada standardnih i koračnih alata, sa bibliotekama standardnih komponenti... 

Pogledaj video prezentacije >>

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.