Posao u Solfinsu

Lantek

Kompletno rešenje za programiranje svih tipova CNC mašina za sečenje lima (plazma, laser, water jet, probijačice)

Lantek - nesting i programiranje CNC mašina za sečenje lima

Softversko rešenje za programiranje CNC mašina za sečenje lima (Laser, WaterJet, probijačice, plazme). Može da radi samostalno, ali i kroz integraciju sa SolidWorks 3D CAD softverom. Solfins nudi rešenje za apsolutno povezivanje i automatizaciju konstrukcije proizvoda i izrade tehnologije. Lantek preuzima podatke o debljini lima, materijalu i količini po proizvodu definisanu u SolidWorks modelu. Na osnovu tih informacija, automatski se radi  optimizacija rasporeda delova na tablama lima (nesting) i generiše program za mašinu. Solfins može da kroz Lantek omogući postojanje jedinstvene baze delova za obradu na svim mašinama u vašem pogonu, bez obzira da li su stare ili nove. Ako vam je dosta da svaki put sa mašinom kupujete novi softver i obučavate ljude, pozovite nas! Predložena metodologija omogućava lako praćenje izmena i automatsko sortiranje delova za sve mašine u vašem pogonu, a samim tim lako praćenje proizvodnje i radnih naloga.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.