Posao u Solfinsu

Klijenti

Iritel, Beograd

100G modularna optička platforma - 3D model u SolidWorks softveru

100G modularna optička platforma - gotov proizvod

Primer kompletno završenog protoipa 

Industrija: Razvoj komunikacionih sistema i uređaja

Izazov: U cilju osavremenjivanja kompletnog procesa razvoja za veće i manje projekte, svođenja grešaka i prototipova na minimum, uštede vremena i novca, Iritel je tražio softversko rešenje koje može da reši sve ove zahteve ali i da pruži dodatnu vrednost isporučivanjem 3D vizuelizacije, kompletne savremeno predstavljene dokumentacije, itd.

Rešenje: Inženjeri u Iritelu opredelili su se za SolidWorks platformu is Solfins ponude zbog savršene kombinacije jednostavnosti korišćenja softvera i mogućnosti velike palete alata za kompletan životni vek proizvoda od ideje do isporuke i servisa.

Efekti: Ubrzo nakon implementacije pokazala se opravdanost odluke da se izabere SolidWorks iz Solfins paketa usluga:

  • Poboljšana komunikacija sa dobavljačima
  • Smanjena količina pogrešno urađenih delova kod dobavljača, 3D vizuelizacija
  • Skraćeno vreme projektovanja 
  • Smanjene količine izrađenih prototipova
  • Formirana reprezentativna 3D dokumentacija (u korak sa vremenom)
  • Lakše praćenje i vršenje izmena
  • Optimizacija saradnje elektro i mašinske struke, 3D PDF revolucija
  • Ušteda sredstava

-  Korišćenje SolidWorks paketa za mašinsko projektovanje donelo je mnoge benefite firmi IRITEL u sektor mehanike i ekipiranja kao što je navedeno u priči do sada. Ti benefiti su jednostavno prihvaćeni i šire. Alat je moćan i user friendly. Ako nas pitate mi bi u našu „radionicu“ ubacili i alate: SolidWorks Electrical Schematics, SolidWorks PCB i
SolidWorks Vizuelize - Svetislav Živković, Rukovodilac odeljenja mehanike i ekipiranja u Iritelu.

O korisniku:

IRITEL je osnovan  1967. kao naučno-istraživački institut Elektronske industrije. IRITEL je danas akcionarsko društvo sa 735 akcionara, 160 zaposlenih, 60 inženjera, 7 magistara i 12 doktora nauka. Svoje proizvode isporučuje za klijente kao što su Telekom Srbija, Telenor, Telekom Srpske, SBB KDS, VIP Mobile, Orion, Državne ustanove, Vladine agencije, Naftne i gasne kompanije, Elektroprivreda, Banke, Vojska Srbije, Strani klijenti uslužne proizvodnje...

Telekomunikacioni modul:

 
 
 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.