Posao u Solfinsu

SolidCAM

SolidCAM iMachining

iMachining tehnologija predstavlja potupno nov pristup mašinskoj obradi koja će vam omogućiti značajno veću zaradu i konkurentost na tržištu. iMachining tehnologija na osnovu karakteristika mašine, alata i materijala obratka potpuno automatizovano izračunava sve potrebne režime obrade (brzina rezanja, brzina pomoćnog kretanja alata, širina glodanja ili ugao rezanja, dubina rezanja) i međusobno ih sihronizuje duž cele putanje alata

Efekti iMachining tehnologije

  • Drastično povećanje produktivnosti i smanjene ukupnog vremena obrade do 75%
  • Potupuno automatizovano određivanje režima obrade na osnovu informacija o alatu, materijalu obratka i karakterstika mašine
  • Sihronizacija svih parametara obrade tokom celokupne putanje alata čime se omoguće znatno agresivnija obrada čak i teško obradljivih materijala
  • Obezbeđivanje konstatne sile rezanja prilagođavanjem putanje alata geometriji obratka i kontrolom režima obrade u svakoj tački putanje alata
  • Povećavanje radnog veka alata od 2 do 3 puta
  • Primena imachining tehnologije  i na struganje i na glodanje
  • Drastična redukcija vremena  programiranja mašine i pripreme tehnologije
  • Poboljšanje performansi obrade, na starim i na mašinama najnovije generacije

 

Pogledaj šeme, video, primere kako iMachining drastično ubrzava CNC obradu, štedi alate, skraćuje ciklusna vremena - Izađi na crtu SolidCAM iMachining tehnologiji!

 

Šta kažu korisnici SolidCAM iMachining tehnologije možete pogledati ovde, a priče o uspešnim implementacijama pogledajte klikom na sliku ispod:

 

 

 

 

Primeri primene SolidCAM iMachining tehnologije

Pripremak: 260 x 220 x 40 mm

Materijal:  4340 40RC

Vreme obrade: 16:45 min

Pripremak: 150 x 100 x 30 mm

Materijal: 16MnCr5 (1.7131)

Vreme obrade: 11:34 min

Pripremak: 200 x 100 x 35 mm

Materijal:  Toolbox 44| 45HRC

Vreme obrade: 07:10 min

Pripremak: 180 x 130 x 40 mm

Materijal:  16MnCr5 (1.7131)

Vreme obrade: 04:51 min

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.