Posao u Solfinsu

Klijenti

Gir, Kraljevo


Industrija

Proizvodnja i dizajn nameštaja.

Izazov

Ubrzati razvoj proizvoda, izradu tehnoloških postupaka i tehničke dokumentacije. Veza sa informacionim sistemom za upravljanje kompletnom proizvodnjom.

 

Rešenje

SolidWorks 3D CAD i Enterprise PDM rešenja omogućila su ovoj kompaniji da ubrza razvoj proizvoda i da omogući istovremeni rad i upravljanje dokumentacijom timova za razvoj proizvoda i tehnologije. Nakon inicijalne faze implementacije ostvarana je potpuna integracija Enterprise PDM rešenja sa informacionim sistemom firme, gde je 3D model proizvoda nosilac svih informacija koje su potrebne za proizvodnju, od operacija u tehnološkom postupku do ostalih parametara na bazi kojih se računa cena koštanja i upravlja svim ostalim segmentima poslovanja.

Gir se odlučio da svojim petoosnim CNC mašinama za obradu drveta upravlja pomoću SolidCAM softvera, kao i za upotrebu specijalizovanog rešenja za kreiranje interaktivnih instrukcija za upotrebu, montažu i demontažu - SolidWorks Composer softvera.

 


 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.