Posao u Solfinsu

Klijenti

GasTeh, Inđija

Izazov

Implementirati rešenje koje može da odgovori kompleksnim izazovima raznorodnih delatnosti u kompaniji GasTeh. Kompanija se bavi:

  1. Serijskom proizvodnjom regulacione opreme i fitinga za gasnu industriju
  2. Uslužnom mašinskom obradom
  3. Inženjeringom u oblasti projektovanja termoenergetskih postrojenja, za propan i butan gas
  4. Izvođenjem radova prema sopstvenim ili projektima drugih firmi
Rešenje

Gasteh se usled multidisciplinarnosti morao osloniti na Solfins, zbog kompleksne implementacije, zahtevne obuke i kasnije podrške. Gasteh koristi SolidWorks 3D CAD softver za razvoj proizvoda, projektovanje cevovoda i procesnih postrojenja i pripremu tehnologije za proizvodnju. SolidCAM se koristi za programiranje nasavremenijih horizontalnih četvoroosnih Heller obradnih centara, a kompletan timski rad, praćenje izmena i tokovi dokumenata su prilagođeni ISO 9001 standardu i vode se elektronski u Enterprise PDM rešenju firme Solfins. Pored tehničke i tehnološke dokumentacije, GasTeh upravlja i ostalom dokumentacijom sistema kvaliteta.

Nakon prve faze implementacije pripremljen je teren za povezivanje sa informacionim (ERP) sistemom firme, koji će na bazi sastavnica i crteža iz Enterprise PDM softvera upravljati proizvodnjom i zalihama, računati cenu koštanja proizvoda i olakšati vezu sa službom nabavke.

 


 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.