Posao u Solfinsu

Exalead OnePart

Exalead OnePart - aplikacija za pretraživanje

 

 

 

477_inspection_solfins.png

 

 

 

 

 

Exalead OnePart je aplikacija koja služi za pretraživanje velikih i kompleksnih kolekcija podataka u cilju pronalaženja potrebnih tehničkih crteža, specifikacija, standarda, rezultata testiranja i ostalih podataka vezanih za inženjering, proizvodnju i nabavku.

Exalead OnePart pomaže kompanijama koje imaju sledeće probleme:

 •  Podaci im se nalaze na više lokacija
 •  Koriste mnoštvo različitih softverskih rešenja (CAD, PLM, ERP, CRM...)
 • Žele da skrate vreme plasiranja proizvoda
 • Često gube informacije i detalje vezane za projekte

 

Exalead OnePart pretražuje mnoštvo informacija raznovrsnih formata (Catia, Pro-E, Word, Excel, PDF, HTML, slike, video...), iz mnoštva različitih izvora, po različitim kriterijumima (tekstualna pretraga, pretraga po meta-informacijama, 3D obliku, itd.). Pruža mogućnost ponovne upotrebe dela, bolje klasifikacije podataka, sprečava kreiranje duplikata, a po potrebi, lako se integriše u postojeća SolidWorks i SolidWorks PDM rešenja.

Ono što je veoma bitno je i činjenica da kompanije upotrebom Exalead OnePart softvera pored vremena štede i novac koji bi inače potrošile na dizajn novog dela neuvidevši da negde zapravo već imaju materijal koji se može iskoristiti.

 

Pregled funkcionalnosti

 • Pretraga delova, sklopova, tehničkih crteža, dokumenata, slika i preko 200 drugih formata
 • Integracija sa mnogo različitih izvora informacija: Fajl sistemi, SolidWorks Enterprise PDM, ENOVIA SmarTeam, ENOVIA Designer Central, i drugi PDM sitemi, ERP i baze podataka.
 • Pretraga teksta koji se nalazi u samim fajlovima.
 • Pretraga po 3D karakteristikama (pronalaženje delova prema rupama, otvorima, žlebovima itd.)
 • Pronalaženje delova prema 3D sličnosti - Automatsko grupisanje identičnih fajlova
 • Tagovanje delova i dokumenata za lakši rad i pronalaženje adekvatnog fajla
 • Bezbednosni mehanizmi koji vode računa da korisnik može da vidi sadržaj koji je namenjeno da vidi.

 

                                                               

          

Primena u različitim oblastima:

 

Primena u transportnoj industriji

Primena u arhitekturi, inženjeringu

i građevini

Primena u aero industriji i odbrani

 

 

 

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.