Posao u Solfinsu

Klijenti

EI Opek, Niš

3D model nosača za bateriju

3D štampani prototip

3D model proizvoda

3D štampani prototip

Industrija: Razvoj i proizvodnja optoelektronskih i elektronskih komponenata i uređaja za namensku industriju.

 

Izazov: Tradicionalnim korišćenjem 2D softvera otežana je izrada dokumentacije i celokupan razvoj pa je bilo neophodno da se implementira savremeno rešenje bazirano na upotrebi 3D softvera kako bi se izbegli dotadašnji problemi:

  • Previše utrošenog vremena
  • Greške u dizajnu – otežano ispravljanje grešaka.

 

Rešenje: Usvojeno je Solfins rešenje, kako za implementaciju SolidWorks softvera tako i za korišćenje 3D štampe za ekspresnu izradu prototipova i detaljnu proveru dizajna čime je postignuto:

  • Skraćeno vreme od početka projektovanja do izrade serije proizvoda
  • Lakša realizacija prototipa upotrebom 3D softvera i 3D štampača
  • Olakšana izrada i izmena konstrukcione dokumentacije i samog projektovanja delova i sklopova.

Efekti:  Korišćenjem 3D softvera tipa SOLIDWORKS u sprezi sa inovativnim 3D štampačima uprošćava se postupak stvaranja modela “od ideje do realizacije”.
 Ubrzava se proces dobijanja prototipa projektovanog dela
 Skraćeno vreme od početka projektovanja do izrade serije proizvoda.

 

O korisniku:

Preduzeće „Ei Opek“ a.d. Niš bavi se istraživanjem, razvojem i proizvodnjom optoelektronskih i elektronskih komponenata i uređaja. „Ei Opek“ poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi uređaja iz oblasti namenske industrije. Svi proizvodi i tehnološki postupci se izvode u saglasnosti sa najvišim međunarodnim standardnom kvaliteta SRPS ISO 9001/2008.

 

 

SolidWorks model alata i gotov proizvod:

 

 
 
 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.