Posao u Solfinsu

Klijenti

Denis Kop, Kovačevac

Fabrika betona

Trakasti transporter

Pušni transporter (detalj)

Mešalica

Kabina mašine

Industrija: Proizvodnja fabrika betona, silosa, transportera...

Izazov: Kontinuirani procesi bez zastoja, grešaka, pogrešnih informacija u razvoju i proizvodnji kompleksnih mašina velikih dimenzija prilagođenih potrebama klijenata uz stalne izmene specifikacija, a samim tim brža isporuka gotovih kvalitetnih proizvoda, usaglašenih sa kupcima već u 3D modelu. 

Pored toga, zbog tipova samih proizvoda, bilo je neophodno brže isporučiti i kompletnu dokumentaciju, uključujući i servisnu dokumentaciju, koja će klijentima olakšati upravljanje, održavanje i popravke mašina.

Rešenje: Zbog kompleksnosnosti geometrije proizvoda, velikog broja elemenata najrazličitijih tipova i dimenzija, i potrebe da se usaglasi kompletna dokumentacija razvoja i proizvodnje, a klijentu isporuči ažurna verzija koja odgovara isporučenom proizvodu u svakom detalju, odabrano je SolidWorks rešenje za:

  • projektovanje i proveru funkcionalnosti
  • prezentaciju proizvoda 
  • isporuku kompletne servisne dokumentacije...

Efekti: 

  • Otklonjen svaki problem koji nastaje zbog loše komunikacije u razvoju i proizvodnji
  • Pojednostavljena isporuka proizvoda u dogovorenom roku, prema detaljno predstavljenom projektu
  • Otklonjeni problemi zahtevnog procesa izrade i isporuke dokumentacije prilikom primopredaje proizvoda.

Denis Kop sada klijentima može da ponudi:

  • Predstavljanje kompletnog proizvoda u 3D modelu sa svim detaljima
  • Precizan obračun cene proizvoda u više varijacija prema želji kupca
  • "Utegnut" proizvod sa savšenom obradom i najmanjeg detalja
  • Kompletnu specifikaciju za održavanje i servis za duži vek proizvoda. 

O korisniku:

Preduzeće DENIS-KOP d.o.o. osnovano je 1992 godine sa osnovnom idejom da kao malo porodično preduzeće. Osvajanjem tržišta i procenom sopstvenih mogućnosti godine 1995. DENIS-KOP počinje sopstvenu proizvodnju rezervnih delova, podsklopova i zasebnih celina na betonarama. Danas Denis Kop vrši kompletne usluge vezane za servis, demontažu, generalni remont, montažu betonara sa puštanjem u rad i obukom radnika. 

 

 

Kompletna specifikacija svih elemenata proizvoda sa tabelom opisa i presecima, detaljima...

 

 
 
 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.