Posao u Solfinsu

Softverska rešenja

Kompanija Solfins nudi jedinstvena 2D i 3D CAD/CAM rešenja, kao i rešenja za proračune i simulacije, upravljanje dokumentacijom, elektro-šemiranje, kreiranje tehničkih publikacija, upravljanje CNC mašinama... Sva naša rešenja rade zajedno, koristeći iste izvorne informacije, tako da se svaka izmena automatski ažurira u svim segmentima i nivoima.

CAD/CAM Tips and Tricks

FEA Analiza u SolidWorks-u

     
     

 

 

 

Izrada tehničke dokumentacije

     
     

 

 

 

SolidWorks: Surface i Edge ID-oznake

Hajde da pogledamo jedan čest problem: Imate sklop na kome ste površno radili da bi ispoštovali rok. Pogledate na Feature Tree i shvatite da ste upotrebili pogrešnu komponentu (npr ploču za montažu ili podupirač) i morate da je zamenite sa drugim delom.


Bez brige, uradite Desni klik na komponentu i izaberete Replace Component i učitate željeni deo. I onda vas iznenadi sledeće:

420_solfins_solidworks_id_00.png

Nedostaju Mate References i pojavljuju se Rebuild Errors?!

Onda, šta se ovde zaista dogodilo? Odgovor treba tražiti u načinu na koji SolidWorks vodi računa o referencama.


Da pogledamo mali primer: Zamislite ploču sa otvorom u sredini. Ploča je 50x65x5mm sa 65mm otvorom u sredini. Donji facet ploče je koincidentan sa Top ravni dok je deo simetrično mejtovan sa Right i Front ravnima.

420_solfins_solidworks_id_01.png

Ako pitate četiri inženjera da kreiraju ovu ploči možete dobiti četiri različita načina kako da napravite ovu ploču. Ima mnogo promenljivih: koja ravan je korišćena za skiciranje, kako je profil skiciran, koji elementi i komande su korišćeni i kojim redosledom, kako je kreiran otvor u ploči...
Čak i sa tako jednostavnim delom, iznenađujuće, ima nekoliko različitih kombinacija i permutacija  koje mogu da proizvedu isti geometrijski rezultat.
Dakle, evo šta se dešava u pozadini SolidWorksa, softver dodaje ID oznake vašoj geometriji i te ID oznake se pojavljuju kao sintaksa tipa "Face<1>" ili "Edge<1>" u vašem polju za selekciju prilikom kreiranja mejtova u sklopu. Sam softver ih čuva na svoj način i taj način korisnik ne može da kontroliše. Kada se sklop regeneriše ili kada radite Replace Component, SolidWorks traži reference sa ID oznakama u svakom mejtu. Ako je deo geometrijski identičan a ima drugačiju strukturu ID oznaka, SolidWorks neće uspeti da prepozna reference, i tako završite sa problemom i greškom u mejtovima.
Ista matematika se provlači i na nivou Part dokumenta: ako izbrišete sve entitete u inicijalnoj skici i nacrtate je na isti način završićete sa mnogo referenci koje nisu povezane...
Šta možemo da uradimo po tom pitanju?

Vidite u našem narednom postu...

Nema zamaranja u SolidWorks-u

Iskoristite SolidWorks simulacioni paket kako biste u inicijalnoj fazi razvoja vašeg porizvoda utvrdili koje će biti slabe tačke na proizvodu. Zamor materijala, vibracije, udarna naprezanja itd. nakon ekploatacije mogu imati katastrofalne posledice u nekim industrijama. Da vas ne bismo puno zamarali, pogledajte video.

 


SolidWorks lessons

416_sw_lessons(w440).jpg

Sajt www.solidworkslessons.info je prepun raznog materijala za usavršavanje vaših SolidWorks veština, a namenjen je kako početnicima tako i naprednijim korisnicima.

 

 


 

Modeliraj kao ekspert 03 - tutorial

 

413_modeliraj_kao_expert_033_solfins_solidworks_srbija.jpg

Zadatak:

  1. Napraviti 3D model dela sa tehničkog crteža u što manje koraka
  2. Voditi računa da deo bude editabilan i da omogućava lake izmene
  3. Napraviti radionički crtež

Nakon završetka posla sprovesti izmene na modelu i radioničkom crtežu u što manje koraka. Trik je da dobrim planiranjem u inicijalnoj izradi izbegnemo greške i probleme prilikom sprovođenja izmena.

Savetujemo da pogledate oba crteža i da dobro razmislite o zadatku pred vama. Planirajte dobro koje će te komande koristiti, kako nacrtati skice itd. Video sa predloženim postupkom pogledajte, tek nakon što ste samostalno probali da uradite zadatak.

Preuzmite crtež u kome je definisana početna faza modela i  faza  sa potrebnim izmenama.

 

 

 

 

      413_pdf_icon.jpg

Faza 1 - Tehnički crtež

      

       413_pdf_icon.jpg

Faza 2 - Tehnički crtež


 

Modeliraj kao ekspert 02 - tutorial

 
 

Zadatak:

  1. Napraviti 3D model dela sa tehničkog crteža u što manje koraka
  2. Voditi računa da deo bude editabilan i da omogućava lake izmene
  3. Napraviti radionički crtež

Nakon završetka posla sprovesti izmene na modelu i radioničkom crtežu u što manje koraka. Trik je da dobrim planiranjem u inicijalnoj izradi izbegnemo greške i probleme prilikom sprovođenja izmena.

Savetujemo da pogledate oba crteža i da dobro razmislite o zadatku pred vama. Planirajte dobro koje će te komande koristiti, kako nacrtati skice itd. Video sa predloženim postupkom pogledajte, tek nakon što ste samostalno probali da uradite zadatak.

Preuzmite crtež u kome je definisana početna faza modela i faza  sa potrebnim izmenama. 

  Faza 1 - Tehnički crtež
 
  Faza 2 - Tehnički crtež
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeliraj kao ekspert 01 - tutorial

 

Zadatak:

  1. Napraviti 3D model dela sa tehničkog crteža u što manje koraka
  2. Voditi računa da deo bude editabilan i da omogućava lake izmene
  3. Napraviti radionički crtež

Nakon završetka posla sprovesti izmene na modelu i radioničkom crtežu u što manje koraka. Trik je da dobrim planiranjem u inicijalnoj izradi izbegnemo greške i probleme prilikom sprovođenja izmena.

Savetujemo da pogledate oba crteža i da dobro razmislite o zadatku pred vama. Planirajte dobro koje će te komande koristiti, kako nacrtati skice itd. Video sa predloženim postupkom pogledajte, tek nakon što ste samostalno probali da uradite zadatak.

Preuzmite crtež u kome je definisana početna faza modela i  faza  sa potrebnim izmenama. 

  Faza 1 - Tehnički crtež
 
  Faza 2 - Tehnički crtež
 

 

 

Tolerancija obrade kod SolidCAM softvera

386_toolpath_tolerance.jpg

Prilikom definisanja tehnoloških operacija u okviru CAM softvera inženjeri su često u nedoumici da li je kreirana putanja alata zadovoljavajuća sa aspekta ostvarivanja propisanih tolerancija oblika i hrapavosti površine od strane konstruktora. Ovom problematikom se naročito susreću osobe odgovorne za obradu kompleksnih kalupnih ploča u industriji proizvodnje alata za preradu plastičnih i gumenih materijala gde se tolerancije oblika i hrapavosti kreću i ispod 0.01mm. Da bi otklonili svaku sumnju potrebni su odgovarajući izveštaji koji će pokazati eventualno ujedanje alata u geometriji izratka.

SolidCAM softver omogućuje zadavanje potrebnih tolerancija geometrije koja se obrađuje i putanje alata pri defiisanju tehnoloških operacija...

>> Pročitajte više

 

Mašinska obrada STL geometrije sa 3D skenera


Projektovanje sekcije broda u SolidWorks softveru - Tutorial

Kreiranje složenih površinskih modela na trupu broda

Kompletno rešenje kompanije Solfins za projektovanje brodova

 

 

 

 

 

Multisurf - Tutorial

Projektovanje složenih površina na trupu broda u Multisurf softveru

Multisurf Multisurf - lake izmene trupa broda Multisurf - razvojive površine

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.