Posao u Solfinsu

Klijenti

Andrić Company, Ruma


 

Andrić Company je specijalizovana firma za opremanje objekata svim vrstama reklamnih obeležja i elementima vizuelne komunikacije.

Implementirali su Solidworks kao alatku za razradu i usvajanje postojećih i novih proizvoda, pripremu tehničke dokumentacije, planiranje i realizaciju proizvodnje. Takođe, softver se koristi i za dobijanje potrebnih razvijenih mera, lakše kreiranje sastavnica i bržu realizaciju proizvodnje.

Menadžer proizvodnje,  dipl. inž. maš Duško Zuber, kaže:

Softver je vrlo jednostavan za korišćenje. Prednosti koje donosi su višestruke, od kojih bi izdvojio pojedine vrlo važne za granu industrije kojom se bavimo:

 

  • Implementacijom softvera smo izbacili izradu prototipa pre početka proizvodnje, jer softver pruža mogućnost realnog prikaza delova i sklopova koji prelaze put od ideje na papiru, razrade i usvajanja tehnološkog postupka izrade, do početka realizacije proizvodnje.
  • Veoma jednostavno dobijanje ravijene mere delova, koje skraćuje vreme crtanja i pripreme u alternativnim programima za crtanje u ravni.
  • Brza i jednostavna izmena dimenzija i izgleda delova, i njihovih pozicija u sklopu, čime se izmene automatski prenose na tehničku dokumentaciju, što pruža mogućnost fleksibilne I brže proizvodnje.
  • Brza i efikasna izrada radioničkih crteža I ostale tehničke dokumentacije

 

  

 

     

                  

 

Bavite se sličnom ili istom delatnošću i imate slične izazove?

                

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.