Posao u Solfinsu

Reference

Solfins klijenti - uspešne implementacije

Termometal, Ada

3D model u SolidWorks softveru

Gotov proizvod

3D model

Gotov proizvod

Industrija: Poljoprivredne mašine, rezervni delovi i specijalni alati

 

Izazov: Kako bi se prešlo u sledeću fazu razvoja biznisa kompanija Termometal postavlja očekivanja od softverskog rešenja koje treba da postigne:

 • Ubrzanje konstruisanja prozivoda
 • Ubrzanje  razvoja delova
 • Sinhronizacija ideje sa klijentima
 • Smanjenje vremena u proizvodnji
 • Minimalizacija troškova u proizvodnji.

 

Rešenje: Odabrana su softverska rešenja Solidworks i Solidcam iz Solfins ponude i to za:

 • Konstruisanje alata
 • konstruisanje poljoprivrednih mašina
 • Programiranje mašina za proizvodnju delova
 • Proračun i optimizaciju vremena izrade.

 

Efekti: Kao dodatna vrednost tu je i kompletna vizuelizacija proizvoda za jednostavniju komunikaciju sa klijentima i dodatna prednost u procesu ponude i prodaje.

 

O korisniku:

Preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada ima više od 30 godina iskustva u mašinskoj obradi. Od 1996. godine preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada je počeo sa proizvodnjom rezervnih delova, a kasnije i kompletnih priključnih poljoprivrednih mašina, koji program je i do dan danas zadržao.

Od 2002. godine predstavlja proizvodnja rezervnih delova, komponenata i sklopova za potrebe istraživačkih i razvojnih centara automobilske industrije.

Od 2014. godine je dalje proširivao svoj proizvodni program sa proizvodnjom specijalnih alata, proizvodnjom kalupa za livenje obojenih metala, od kojih je naglasak na kalupima za livenje aluminijuma…

 

 

SolidWorks virtuelne simulacije i Rina realna ispitivanja:

 

 
 
 

 

 


Polyseal, Trstenik

3D model proizvoda

3D model alata

3D model alata

 

Industrija: Proizvodnja zaptivnih elemenata i alata za proizvodnju

 

Izazov: Kako bi ispunili rastuću potrebu za izradom složenih alata za nove proizvode i zaokruživanje razvoja i proizvodnje "pod svojim krovom", kompanija Polyseal odlučila se za investiciju u softverska rešenja koja mogu da objedine CAD razvoj i CAM za proizvodnju u integrisanom paketu koji bi omogućio bržu komunikaciju sektora, manje grešaka pri konstrukciji i izradi alata, manje prototipova, kvalitetnije proizvode.

Pored ovoga, novo softversko rešenje moralo je obuhvatati i obuku za zaposlene i kontinuiranu tehničku podršku na raspolaganju kako bi se smanjio rizik od bilo kakvih zastoja i tehničkih problema vezano za implementirana rešenja.

 

Rešenje: Odabran je Solfins paket koji integriše softverska rešenja Solidworks i SolidCAM čime je omogućeno, olakšano i ubrzano:

 • dizajniranje zaptivki po zahtevu kupca
 • konstrucija odgovarajućih alata
 • izrada kompletne tehničke dokumentacije
 • priprema tehnološkog postupka u proizvodnji alata
 • programiranje i simulacija rada CNC mašina

 

Efekti: Kao dodatna vrednost tu je i kompletna vizuelizacija proizvoda za jednostavniju komunikaciju sa klijentima i dodatna prednost u procesu ponude i prodaje.

 

O korisniku:

Kompanija Polyseal osnovana je 1991. godine i do danas ima kao osnovnu delatnost ima proizvodnju zaptivnih elemenata: 

 • proizvodnja zaptivnih elemenata od gume i plastike
 • razvoj i proizvodnja gumenih smeša
 • konstrukcija i izrada alata (kalupa) za proizvodnju zaptivki

 

 

SolidWorks model alata i gotov proizvod:

 

 
 
 

 

 


EI Opek, Niš

3D model nosača za bateriju

3D štampani prototip

3D model proizvoda

3D štampani prototip

Industrija: Razvoj i proizvodnja optoelektronskih i elektronskih komponenata i uređaja za namensku industriju.

 

Izazov: Tradicionalnim korišćenjem 2D softvera otežana je izrada dokumentacije i celokupan razvoj pa je bilo neophodno da se implementira savremeno rešenje bazirano na upotrebi 3D softvera kako bi se izbegli dotadašnji problemi:

 • Previše utrošenog vremena
 • Greške u dizajnu – otežano ispravljanje grešaka.

 

Rešenje: Usvojeno je Solfins rešenje, kako za implementaciju SolidWorks softvera tako i za korišćenje 3D štampe za ekspresnu izradu prototipova i detaljnu proveru dizajna čime je postignuto:

 • Skraćeno vreme od početka projektovanja do izrade serije proizvoda
 • Lakša realizacija prototipa upotrebom 3D softvera i 3D štampača
 • Olakšana izrada i izmena konstrukcione dokumentacije i samog projektovanja delova i sklopova.

Efekti:  Korišćenjem 3D softvera tipa SOLIDWORKS u sprezi sa inovativnim 3D štampačima uprošćava se postupak stvaranja modela “od ideje do realizacije”.
 Ubrzava se proces dobijanja prototipa projektovanog dela
 Skraćeno vreme od početka projektovanja do izrade serije proizvoda.

 

O korisniku:

Preduzeće „Ei Opek“ a.d. Niš bavi se istraživanjem, razvojem i proizvodnjom optoelektronskih i elektronskih komponenata i uređaja. „Ei Opek“ poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi uređaja iz oblasti namenske industrije. Svi proizvodi i tehnološki postupci se izvode u saglasnosti sa najvišim međunarodnim standardnom kvaliteta SRPS ISO 9001/2008.

 

 

SolidWorks model alata i gotov proizvod:

 

 
 
 

 

 


ATM, Sevojno


Industrija: Injekciono brizganje plastične ambalaže

Izazov: Ubrzati i koordinisati proces konstrukcije i izrade alata i robotskih sistema za opsluživanje mašina za brizganje

 

Rešenje: Implementacija Catia 3Dexperience (Dassault Systemes), najsavremenije platforme za razvoj proizvoda i konstrukciju mašina i alata.

Reč je o softverskom rešenju nove generacije koje obezbeđuje korisnicima da maksimalnu pažnju posvete dizajnu i proizvodnji alata u korelaciji sa internim potrebama kompanije ali i sa potrebama klijenata kompanije.

Dodatna prednost 3DExperience platforme jeste i integracija inženjerskih i biznis softverskih alata za značajno unapređenje procesa razvoja, dizajna, proizvodnje, praćenja i kontrole, isporuke i postprodukcijskih usluga za klijente.

 

Efekti: Dugoročno pouzdano rešenje za potpunu kontrolu nad svim segmentima poslovanja, projektovanja i proizvodnje.

 

O korisniku:

ATM je porodična firma i na tržištu postoji od 1992 godine. Od nastanka kompanije bili su inovatori u industriji injekcionog brizganja uvodeći neprekidno nove tehnologije. U skladu sa tim, krajem 2016. godine odlučuju se da unaprede svoja softverska rešenja za razvoj proizvoda i alata. Uz stručnu asistenciju Solfins 3D Kompanije, zastupnika Dassault Systemes Catia softvera za Srbiju, ATM prelazi sa naprednog "Catia V5" na revolucionarno rešenje Catia softvera na 3DExperience platformi.

 

Razvoj ATM alata na Catia V5

Razvoj ATM alata na Catia 3DExperience platformi

 


Agromarket, Kragujevac


 

Industrija: Distribucija, prodaja i servis ručnih i baštenskih alata

Izazov: Zaokružiti kompletno rešenje procesa prodaje, upravljanja informacijama, izrade servisnih uputstava i kataloga delova.

Studija slučaja: Agromarket je postavio za cilj da bude najbolja kompanija po pitanju servisa i podrške za rezervne delove za svoje kupce i bili su u potrazi za rešenjem. Agromarket nije tražio konkretan alat ili softver, već sistem “ključ u ruke”.

Kompanija Solfins je sagledala problematiku i definisala rešenje:

 • Definisanje samih proizvoda – SolidWorks 3D CAD
 • Izrada fotorealističnih slika za kataloge i prezentacije – SolidWorks Vizuelize
 • Upravljanje informacijama, sastavnicama, dokumentacijom proizvoda, praćenje izmena – SolidWorks Enterprise PDM
 • Izrada servisnih uputstava, promotivnih interaktivnih materijala i kataloga rezervnih delova – SolidWorks Composer
 • Konfigurisanje sistema, implementacija i obuka ljudi - SOLFINS.

Efekti: Dramatično ubrzani poslovni procesi u firmi, kao i izrada servisnih uputstava, brošura, tehničkih opisa. Ovo je znatno unapredilo komunikaciju sa tržištem uz znatno smanjene troškove, automatsko ažuriranje dokumenata, 

O korisniku: Kompanija Agromarket, pored niza delatnosti se bavi distribucijom i prodajom Villager brenda za veliki broj proizvoda iz oblasti baštenskih i električnih alata.

 

 

 


 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.