Posao u Solfinsu

Reference

Solfins klijenti - uspešne implementacije

Radijator inženjering, Kraljevo

262_radijator_inzenjering_5.jpg
262_radijator_inzenjering_4.jpg

Industrija: Proizvodnja i razvoj kotlova i izmenjivača toplote
 

Izazov: Ubrzati razvoj proizvoda i minimizirati troškove u proizvodnji
 

Rešenje: SolidWorks je uključen u sve faze životnog veka proizvoda, od polaznog koncepta, ulaznih proračuna, pa do detaljne projektne i tehnološke dokumentacije.

SolidWorks se koristi i za izradu marketinškog materijala, distribuciju informacija potrebnih za proizvodnju i nabavku, vezu sa CNC mašinama i pripremu informacija o sastavnicama proizvoda za informacioni sistem firme (ERP), pomoću koga se upravlja proizvodnjom, magacinom i finansijama firme.

Radijator Inženjering je pojačao i svoju servisnu službu kroz kvalitetna servisna uputstva i materijal za obuku svojih servisera i distributera. Implementacija SolidWorks Composer softverskog rešenja, omogućiće im da sve procedure oko instalacije, puštanja u rad, održavanja i poručivanja rezervnih delova povežu i sinhronizuju izmene sa centralizovanom bazom svojih proizvoda koja se nalazi u SolidWorks Enterpriise PDM softveru i time pruže bolju uslugu svojim klijentima i eliminišu greške i zastoje koji se tipično javljaju u procesima proizvodnje i servisiranja.

Efekti: SolidWorks i Enterprise PDM su omogućili da se najmanje 5 puta poveća broj novih proizvoda u toku godine i da se broj prototipova pre puštanja u seriju svede sa tipičnih 4-5 na svega 1 do 2.

 

Izjave korisnika:

...Nakon implementacije SolidWorks i PDM softvera 60% posto poslova koje smo radili više ne postoji!

Bojan Grujić - Konstruktor kotlova

...Najveći skok u produktivnosti smo ostvarili upravo kroz SolidWorks PDM segment softvera. Automatsko označavanje delova, timski rad, pretraga, filtriranje, klasifikacija, sistem odobravanja i komunikacija sa drugim službama u firmi su stvari bez kojih ne možemo da zamislimo naš svakodnevni rad.

Nemanja Hajdić - Konstruktor kotlova

 

 


GasTeh, Inđija

Izazov

Implementirati rešenje koje može da odgovori kompleksnim izazovima raznorodnih delatnosti u kompaniji GasTeh. Kompanija se bavi:

  1. Serijskom proizvodnjom regulacione opreme i fitinga za gasnu industriju
  2. Uslužnom mašinskom obradom
  3. Inženjeringom u oblasti projektovanja termoenergetskih postrojenja, za propan i butan gas
  4. Izvođenjem radova prema sopstvenim ili projektima drugih firmi
Rešenje

Gasteh se usled multidisciplinarnosti morao osloniti na Solfins, zbog kompleksne implementacije, zahtevne obuke i kasnije podrške. Gasteh koristi SolidWorks 3D CAD softver za razvoj proizvoda, projektovanje cevovoda i procesnih postrojenja i pripremu tehnologije za proizvodnju. SolidCAM se koristi za programiranje nasavremenijih horizontalnih četvoroosnih Heller obradnih centara, a kompletan timski rad, praćenje izmena i tokovi dokumenata su prilagođeni ISO 9001 standardu i vode se elektronski u Enterprise PDM rešenju firme Solfins. Pored tehničke i tehnološke dokumentacije, GasTeh upravlja i ostalom dokumentacijom sistema kvaliteta.

Nakon prve faze implementacije pripremljen je teren za povezivanje sa informacionim (ERP) sistemom firme, koji će na bazi sastavnica i crteža iz Enterprise PDM softvera upravljati proizvodnjom i zalihama, računati cenu koštanja proizvoda i olakšati vezu sa službom nabavke.

 


 

Metalac, Gornji Milanovac

276_metalac_proizvodni_program.jpg Izazov

Veliki broj proizvoda i njihovih varijantnih rešenja, dimenzija i materijala. Kompleksna tehnologija koja se ogleda kroz stotine alata za deformaciju lima i livenje plastike. Stalni zahtevi tržišta nameću brz razvoj proizvoda i tehnologije.

Primena

Pored implementacije SolidWorks 3D CAD softvera, Metalac je prepoznao koristi timskog rada i sistema za upravljanje dokumentacijom kroz Enterprise PDM segment softvera. S Obzirom da su instrukcije za proizvodnju, sistem interne komunikacije u firmi i komunikacije sa klijentima kroz marketinški materijal veoma važni za Metalac, odlučili su se da podignu nivo izrade tehničke dokumentacije na viši nivo primenom SolidWorks Composer softverskog paketa.

Odnedavno su se odlučili i za SolidWorks Flow Simulation softver za potrebe simulacije rada bojlera i proveru delova za auto-industriji u FAD odeljku kompanije.

Familije proizvoda

Inženjeri firme Solfins su razvili metodologiju rada u SolidWorks softveru koja u potpunosti automatizuje proces formiranja familija delova i alata sa pratećom dokumentacijom. Značaj ovoga se vidi ako se shvati da jedna nova linija posuđa može da ima preko 50 veličina. Za svaku veličinu neophodno je konstruisati nekoliko alata za izvlačenje, pogotovo za dublje forme kod kojih moramo imati poseban alat za svaku fazu dubokog izvlačenja. SolidWorks softver omogućava kreiranje parametarskog modela i povezivanjem sa već postojećom tabelom proizvoda u MS Excel-u softver generiše sve veličine u familiji. Dodatni makro koji je napravljen od strane Solfinsa omogućava da na osnovu modela radioničkog i sklopnog crteža koji se uradi za jednu veličinu, softver sam kreira kompletnu tehničku dokumentaciju za sve veličine proizvoda i alata.

 

 

Gomma Line, Kragujevac

402_gomma_cnc_masina.jpg 402_gomma_projektni_biro.jpg
Izazov

Omogućiti konstrukciju alata za injekciono livenje plastike i gume.
Brz odziv na zahteve tržišta i redukcija rokova izrade alata. Uvođenje reda u sistemu izrade i distribucije tehničke dokumentacije.

Zašto Solfins i SolidWorks?
Vlasnik firme, želeo je da ima stabilnog partnera koji će obučavati i podizati nivo znanja celokupnom inženjerskom kadru kroz kvalitetnu obuku i tehničku podršku. Kao glavni razlog saradnje sa Solfinsom, menadžment Gomme ističe, su i preporuke priljateljskih firmi koje su klijenti kompanije Solfins.

Primenjeno rešenje
SolidWorks 3D CAD softver i Enterprise PDM rešenje za upravljanje dokumentacijom su omogućili timski rad sektorima konstrukcije, tehnologije i proizvodnje i nabavke. Osnovna ideja je da se konstruisani delovi i dokumentacija preuzimaju i koriste sa centralizovane lokacije i da se na bazi njih vrši ekstrakcija elektroda i pisanje tehnologije i programa za upravljanje CNC mašinama, kroz SolidCAM softver i nenadmašnu iMachining tehnologiju koja štedi vreme programiranja i skraćuje ciklusna vremena u značajnoj meri.

Inženjeri kompanije Solfins integrisali su SolidWorks Enterprise PDM sistem i informacioni (ERP) sistem u kompaniji Gomma line što kao rezultat omogućava automatizovanu nabavku elemenata konstrukcije, lansiranje tehničke, tehnološke dokumentacije i radnih naloga, kroz jedinstveno rešenje na našem tržištu koje prati celokupan životni ciklus alata koji se konstruišu u kompaniji Gomma Line. Implementirani sistem prati i kompletnu tehnologiju po tehnološkim operacijama definisanim u SolidWorks softveru, što će menadžmentu firme omogućava bolje planiranje, potpunu kontrolu procesa izrade i olakšava poštovanje rokova ka krajnjim kupcima. Veoma važan aspekat u implementaciji je i potpuna kontrola nad izmenama i automatsko ažuriranje radnih naloga i naloga za nabavku sa izmenama u konstrukciji i tehnologiji.

Gomma Line Web prezentacija
 

Stax Technologies, Čačak

Delatnost: Razvoj i proizvodnja mašina za pakovanje u papirnoj industriji

 

Izazovi:

- Omogućiti brz razvoj novih proizvoda i odziv na zahteve kupaca i tržišta.

- Optimizacija logistike i veze sa proizvodnjom, nabavkom i lancem podizvođača.

- Podići broj proizvedenih mašina u toku godine za 30%.

Upotreba:

Inženjeri firme Solfins, postavili su centralizovan sistem za timski rad i automatizovano označavanje dokumentacije. Centralizovana baza kupovnih i standardnih komponenti, omogućava inženjerima da brzo generišu dokumentaciju i automatski dobiju izlaznu specifikaciju za službu nabavke i tehnološku sastavnicu koja se koristi kao osnova planiranje proizvodnje ili angažovanje podizvođača.

Složene mehanizme na mašinama je moguće proveriti i testirati pre izrade, što značajno ubrzava razvoj konceptualnih rešenja i eliminiše greške u proizvodnji i montaži.

Kvalitetna montažna dokumentacija ubrzava proces sklapanja i skraćuje vreme isporuke. Visoko kvalitetna servisna dokumentacija sa listama rezervnih delova, predstavlja jezičak na vagi koji kupce opredeljuje da kupe mašinu, jer to predstavlja garant brzog detektovanja uzročnika kvarova i reakciju servisne službe.

Postojanje verzija i revizija i implementacija sistema za praćenje izmena omogućava Stax-u da na osnovu ident broja komponente ili crteža u svom sistemu pronađu tačnu verziju dela koji je ugrađen u mašini kod konkretnog kupca. Na taj način je moguće veliki broj kvarova rešiti bez izlaska servisera na teren.

Vreme proizvodnje je skraćeno povezivanjem 3D modela koji su nastali u konstrukciji sa proizvodnjom kroz SolidCAM softver, koji na bazi modela generiše upravljački kod za mašinu. Time su eliminisane greške koje nastaju pogrešnim tumačenjem crteža ili usled grešaka u unosu koordinata na CNC mašinu.

Efekti:

Dosadašnja rimena inovativnih tehnologija iz ponude kompanije Solfins (SolidWorks 3D CAD, SolidWorks PDM, SolidCAM) rezultovala je vrtoglavim rastom kompanije i otvaranjem novih tržišta i poslovnih prilika.

U prvoj godini korišćenja rešenja kompanije Solfins razvijeno je nekoliko novih proizvodnih linija,a i broj prodatih linije je znatno skočio. 


Stax je paralelno u procesu implementacije SolidWorks Composer rešenja koje bi trebalo da omogući kvalitetniji rad njihove servisne službe, kroz izradu kvalitetnih uputstava za upotrebu, servisiranje i kataloge rezervnih delova. Cilj kompanije je da svojim klijentima ponudi najbolju moguću uslugu i da se na taj način izdvoji od konkurencije. Stax je na globalnom tržištu postao jedna od najzapaženijih kompanija u svojoj industriji i njihove mašine rade na svim kontinentima.

Postali su i korisnici SolidWorks Electrical softvera za izradu kompletnih elektrošema za instalacije na mašinama, pa se očekuje da se ovaj pozitivni trend nastavi.

 

 

www.staxtechnologies.com

 


 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.