Posao u Solfinsu

SolidCAM

 

SolidCAM

SolidCAM softver predstavlja kompletno rešenje za programiranje svih tipova CNC mašina za obradu skidanjem strugotine i elektroerozivnu obradu žicom.

Posebno želimo da istaknemo imachining tehnologiju kao jedinstvenu i patentiranu CAM tehnologiju.

 

 

Podrška za programiranje svih tipova CNC mašina

SolidCAM softver omogućava kreiranje putanja alata za sve tipove CNC mašina za obradu rezanjem, od potpuno jednostavnih dvoosnih CNC glodalica i strugova pa do najkomplikovanijih petoosnih CNC glodalica i višenameskih kombinovanih mašina sa mogućnošću istovremenog glodanja i struganja

Pogledajte sve SolidCAM module >>

SolidWorks integracija

SolidWotrks 3D CAD alat važi za najintuitivnije rešenje u CAD industriji čije je korisničko okruženje bez premca u lakoći primene i produktivnosti korisnika. Veliki deo posla tehnologa se odnosi na pripremu, selekciju i doradu geometrije. Često nas tehnologija obrade tera da skiciramo pomoćne površine, ravni i skice, kako bi smo ograničili zonu obrade a za taj deo priče SolidCAM koristi SolidWorks funkcionalnost. Veoma često u istoj firmi se radi i razvoj proizvoda i izrada tehnologije. Ovakva podela posla omogućava tehnolozima da iskoriste asocijativnost putanja alata sa promenama na geometriji. To znači da nakon izmene dela neće morati da redefinišu tehnologiju obrade već će SolidCAM prijaviti tehnologu da je došlo do izmena i izvršiće preračunavanje postojećih operacija kako bi odgovarale izmenama na geometriji.

Brzo učenje i lakoća upotrebe

SolidCAM softver je jedan od najjednostavnijih CAM programskih paketa današnjice za učenje i korišćenje sa veoma jasnim korisničkim okruženjem, kontekstnim objašnjenima i ilustrovnim prikazima svih parametara obrade.

Tehnološka baza alata, operacija i režima

SolidCAM omogućava skladištenje tipskih režima obrade, tehnoloških operacija, reznih alata i specijalnih fazonskih alata. Ovakav pristup značajno ubrzava proces programiranja i daje mogućnost početnicima da koristeći uskladišteno znanje definišu tehnologiju obrade poput iskusnih tehnologa.

Izlazni izveštaji

Automatizam u izradi tehnologije ide do samog kraja, jer SolidCAM omogućava definisanje izlaznih izveštaja, operacionih lista, lista reznog alata sa informacijama potrebnim za umeravanje i planova stezanja. Izveštaji i dokumentacija se mogu prilagoditi kompanijskom standardu i prevesti na srpski jezik. Inženjeri firme Solfins mogu za vas da odrade kompletno prilagođavanje softvera i izlazne dokumentacije.

Simulacija obrade

Jasan virtuelni prikaz uklanjana materijala tokom obrade i simulacija putanje alata. Simulacija kinematike mašina  uz detekciju kolizije između svih elemenata mašine, alata i obratka u realnom vremenu. Jasan prikaz preostalog materijala nakon završetka svake tehnološke operacije

G-kod za upravljanje CNC mašinama

Upravljački G-kod fajl je u potptunosti prilagođen sintaksi svake CNC mašine. Postprocesiranje upravljačkog G-kod fajla za prebacivanje putanje alata koju vidite na simulaciji na konkretnu CNC mašinu, izvodi se pritiskom na dugme i izborom mašine sa liste svih mašina u vašoj firmi. Stručni tim kompanije Solfins je sposoban da prilagodi sintaksu G kod fajla svakoj CNC mašini, bez obzira na tip i godinu proizvodnje.

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.