Posao u Solfinsu

SolidWorks 3D CAD

SolidWorks 3D CAD softver predstavlja sveobuhvatno rešenje za razvoj proizvoda, konstrukcija i izradu tehničke dokumentacije. Pored toga predstavlja osnovu za dalje korišćenje modela za proračun cene koštanja, izradu tehnologije, proračune i simulacije...

3D CAD Matrica Funkcionalnosti

 

 

SolidWorks 3D CAD paket omogućava da:

 • Projektujete kompletne proizvode i kreirate kvalitetnu izlaznu dokumentaciju, sa smanjenim rizikom od pravljenja grešaka. Kompletan lanac komunikacije u vašoj firmi koji se odnosi na vaše proizvode je poboljšan jer je razumevanje 3D dokumentacije lako i netehničkim licima. U samoj proizvodnji će ljudi imati kvalitetniji prikaz delova koje je potrebno napraviti, montirati, zavariti i izvršiti kontrolu nad njima. Imidž firme u odnosima sa stranim i domaćim kupcima može takođe da se popravi ako se komunikacija vrši kroz profesionalno urađenu dokumentaciju u 3 dimenzije.
 • Koristite postojeću dokumentaciju iz AutoCAD softvera i DWG formata.
 • Komunicirate sa kupcima i podizvođačima kroz eDrawings dodatak kojim razmenjujete kvalitetne 2D i 3D prikaze vaših delova i sklopova bez potrebe da vaši saradnici imaju bilo kakav dodatni softver. Na ovaj način poboljšavate komunikaciju i skraćujete vreme koje se troši na dodatna pojašnjenja.
 • Definišete interaktivne i fotorealistične slike i filmove vaših proizvoda i pre nego što su napravljeni, za potrebe kataloga, internet prezentacije i sajamskih manifestacija.
 • Vršite čitav spektar proračuna i simulacija, kojima se skraćuje vreme izlaska proizvoda na tržište kroz smanjenu potrebu za izradom prototipova. Simulacijama se sprečavaju otkazi u radu proizvoda i povećava kvalitet i zadovoljstvo kupaca. Veoma bitna stavka je i velika ušteda materijala koja se može ostvariti optimizacijom proizvoda kroz korišćenje ovog segmenta našeg softvera.
 • Definišete kompletan normativ (sastavnicu) proizvoda koju možete na taj način povezati sa informacionim sistemom firme i eliminisati greške i gubitak vremena usled ručnog unosa ovih podataka.

Kompanija Solfins pruža prvoklasnu podršku i usluge obuke, implementacije i prilagođavanja softvera, što dodaje vrednost na sam softver i garantuje uspešnu primenu i povraćaj investicije.

 

 

SolidWorks 3D CAD kroz industrije

 1. Mašinogradnja
 2. Industrija pakovanja
 3. Automobilska industrija
 4. Avio industrija
 5. Vojna industrija
 6. Opšte mašinstvo
 7. Projektovanje proizvoda i konstrukcija od tankih limova
 8. Zavarene i metalne konstrukcije
 9. Procesna industrija i cevovodi
 10. Konstrukcija proizvoda od plastike
 11. Konstrukcija alata za livenje plastike, metala i deformaciju lima
 12. Projektovanje elektronike
 13. Nameštaj
 14. Industrijski dizajn
 15. Medicinska oprema
 16. Oprema za naftnu i gasnu industriju
 17. Uslužna proizvodnja (prerada metala i plastike)

Listu uspešnih implementacija SolidWorks softvera u srpskim kompanijama možete naći OVDE >>

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.