CATIA kursevi

CATIA KURSEVI

Izvodimo obuku po planu i programu kreiranom od strane kompanije Dassault Systemes, ali koristimo i svoje višegodišnje projektantsko iskustvo u radu sa velikim firmama iz Zapadne Evrope i Severne Amerike i na obukama dajemo sugestije za najbolju primenu softvera u vašoj industriji. Pored standardnih kurseva za obuku, možemo prema vašim zahtevima i nivou znanja da prilagodimo kurs ili pružimo konsultantske usluge za najispravniju upotrebu softvera.

Možemo vas obučiti za rad sa u nekom od naših softverskih rešenja u sopstvenom centru za obuku ili možemo kompletnu obuku sa instalacijom i podešavanjem sistema organizovati u vašoj kompaniji. Svi naši predavači su sertifikovani od strane kompanije Dassault Systemes.

Pogledajte arhivu Catia webinara >>

Catia Mechanical - osnovni kurs

Naučite kako da napravite delove i sklopove u CATIA V5 i kako da napravite jednostavne crteže delova i sklopova...

catia obuka

Catia Mechanical - napredni kurs

Naučite kako da započnete kompleksni projekat od svojih specifikacija ("top down" pristup) i završite uz korišćenje već postojećih podataka...

catia obuka

CATIA Surface - osnovni kurs

Ovaj kurs će vas osposobiti da koristite Generative Shape Design alate koji su dostupani kroz MD2 licencu, da kreirate žičane modele i površine...

catia obuka

CATIA V5 for Surfaces

Naučite kako da napravite krive i površine koristeći Generative Shape Design, kako se analizira žičani model i kvalitet površine i kako je moguće otkloniti nedostatke...

catia obuka

CATIA V5 Surface Design Expert

Naučićete napredne alate za kreiranje površina, proveru kvaliteta, tehnike korekcije i stvaranje površina u multi-model okruženju...

catia obuka

CATIA V5 Core and Cavity Design

Naučite kako da napravite Core i Cavity od modela za koji konstruišete alat, metode koje se koriste za kreiranje Core i Cavity oblasti dela...

catia obuka

CATIA V5 Tooling Design

Naučite osnove dizajniranja alata i kako da kreirate i instancirate različite komponente alata...

catia obuka

CATIA V5 Mold Tooling Design

Naučite kako da konstruišete alate za brizganje plastike i njihove komponente koristeći standardne i korisnički-definisane kataloge...

catia obuka

CATIA Generative Drafting

Kurs pokriva CATIA V5 Drafting workbench za kreiranje crteža, kreiranje crteža na osnovu 3D modela kreiranjem projekcija...

catia obuka

CATIA Detail Drafting

Naučićete kako da koristite Drafting workbench alate za kreiranje interaktivnih pogleda proizvoda, kako da koristite napredne alate za dressup i anotaciju pogleda...

catia obuka

CATIA Functional Tolerancing and Annotation

Naučite kako da anotirate 3D deo, kako da kreirate anotirane površine i dodate i kontrolišete 3D anotacije površina...

catia obuka

CATIA Generative Sheetmetal Design

Na kursu ćete naučiti kako da kreirate sheet metal delove korišćenjem standardnih wall, bend i stamping opcija, i kako da koristite standardne i userdefined materijale...

catia obuka

CATIA V5 Part Design

Naučite kako da koristite CATIA Part Design workbench za dizajn 3D mašinskih delova od 2D crteža, kako da kreirate i modifikujete solid features...

catia obuka

CATIA V5 Part Design Expert

Naučite kako da kreirate kompleksne 3D mašinske delove uz pomoć Boolean pristupa, kako da radite u Multi-Model okruženju...

catia obuka

CATIA V5 Product Design

Na kursu ćete naučiti da kreirate jednostavne strukture proizvoda i kako da dodate postojaće komponente i pravilno ih pozicionirate...

catia obuka

CATIA V5 Product Design Expert

Kako dizajnirati delove u kontekstu komplekse proizvodne strukture uz pomoć kolaborativnih inženjerskih metoda, kako optimizovati CATIA performanse...

catia obuka

CATIA V5 Sketcher

Naučite kako da koristite CATIA Sketcher workbench, kreirate 2D crteže crtanjem i ograničavanjem različitih geometrijskih elemenata...

catia obuka

CATIA Imagine and Shape

Na kursu ćete savladati Imagine and Shape workbench za kreiranje novih oblika proizvoda, unapređenje stila proizvoda...

catia obuka

CATIA Functional Molded Parts

Biće objašnjeno kako da koristite Functional Molded Part workbench za kreiranje kalupnih delova i kako da finalizirate deo korišćenjem dodatnih dress-up opcija...

catia obuka

CATIA - prelaz na 3DEXPERIENCE

Na ovom kursu naučićete kako funkcioniše novi intefejs 3DEXPERIENCE Platforme, kako da se povežete na platformu, da upravljate projektima, tražite dokumente...

catia obuka

Prelaz na 3DEXPERIENCE za mašinske inženjere

Naučićete kako da dizajnirate novi deo pomoću 3DEXPERIENCE platforme, da ubacite deo na tačnu poziciju u sklopu uz korišćenje realcija. kako dodati materijale...

catia obuka

CATIA V5 CAM obuke

Naučite da programirate sve tipove CNC mašina - od potpuno jednostavnih dvoosnih CNC glodalica i strugova pa do najkomplikovanijih petoosnih CNC glodalica i višenameskih kombinovanih mašina ...

catia obuka

Pogledajte arhivu webinara >>

Povežite se sa nama

©2016 Solfins 3DS®. Ovlašćeni zastupnik Dassault Systemes softverskih rešenja. All rights reserved.